Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Scriver Christian (1629-93)
Search Keyword:
Total: 27 results found.
Tag: Scriver Christian (1629-93)
Den lykkelige sjel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den sjel som har syndenes forlatelse, er en lykkelig sjel. Den kaller Gud Far. Som Far har Gud overtatt alle en fars forpliktelser overfor meg. Han sørger for meg og verner meg mot alle farer, frir og frelser meg fra alt ondt. Jeg kan trygt kaste min sorg på Gud, for han har omsorg for meg. Fra min Far kommer bare gode kår. Lykke og ulykke, sorg og trøst kommer fra den samme Fars hjerte. Skulle ikke dette skaffe meg sjelero selv i den største nød og sorg? Gud er en Far, enten han tukter meg eller etterjager meg med sine velgjerninger. Særlig vil han være enkers og farløses Far. Du som ingen far har på jorden, skal vite at du har en allvitende og allmektig Far i himmelen.

Les mer

Gi akt på din sjel!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den lykkelige sjel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Den fredsommelige sjel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sjelens fred med Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Sjelens glede i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Korsets nytte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer