Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Skovgaard-Petersen C.
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: Skovgaard-Petersen C.
Lov og Evangelium 2012 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hjørnesteinen«For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» 1Pet 2:6Jesus spiste påskelammet med disiplene. Under måltidet sang de «lovsangen». Etter jødisk tradisjon er det salmene 113–118. Det lød ut i den mørke natt: «Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den» (Sal 118:22-24). Nå var tiden inne.

 

Les mer

Kristi lidelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Forkastet av verden og forkastet av Faderen! Slik hang Jesus på korset. Hvilken avstand mellom den første barndomstiden da han hadde «velvilje hos Gud og mennesker» (Luk 2:52), og nå da både Gud og mennesker hadde vendt seg fra ham.

Les mer

Sann gudsfrykt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer