Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Wisløff Carl Fredrik
Search Keyword:
Total: 86 results found.
Tag: Wisløff Carl Fredrik
Lov og Evangelium 2010 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Dette nummeret av bladet omhandler temaet «sjelesorg». Det norske ordet «sjelesorg» kan lett misforstås. Kanskje sjeleomsorg hadde vært bedre? Sann sjelesorg er Guds omsorg for sjelene. Jesu hjerte bærer på nøden for vår sjels frelse.Uklarheten vedrørende kristen sjelesorg er stor. Det dreier seg ikke om mentalhygiene (pleie av menneskesinnet, det friske sjelsliv), selv om slik behandling kan være nyttig. Det er heller ikke å drive med psykoterapi (sjelehelbredelse) som er behandlingen av det syke mennesket. Vi kan her tenke på nervøsistet, nevroser (sykelig nervøsitet), psykoser (syk på sinnet), eller ulike former for paranoia (vrangforestillinger), men alt dette er først og fremst fagpersonenes område..

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 02

Les mer

Lov og Evangelium 2010 - Nr 01
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

Les mer

Hvor ble det av troen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det ble storm på sjøen da Jesus var ombord. Det var i grunnen ikke så merkelig, for den som tar Jesus med seg på livets seilas må gjøre regning med å komme ut i ruskevær.

Les mer

Forskjellen mellom et geni og en apostel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Søren Kierkegaard har gitt oss et lite skrift som heter «Om forskjellen mellom et geni og en apostel».

Les mer

Det herlige lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva var det som førte Martin Luther til den fulle klarhet og innsikt i Guds ord? Han sier det selv: Han fikk lys over forskjellen mellom loven og evangeliet.

Les mer

Nåde eller fortjeneste?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gud lønner på sine egne vilkår. Slik er lignelsen om arbeiderne i vingården å forstå. Den er fortalt for å si oss noe stort og merkelig om Gud: Han vil stelle med oss etter vilkår som han selv fastsetter. Han vil stelle med oss i nåde, og ikke etter det vi fortjener. (…)

Les mer

Evangeliets rette kjennemerke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det hender at man misforstår evangeliet, og mener å høre det hvor det faktisk ikke finnes. Finnes det noe tegn som vi kan kjenne evangeliet på?

Les mer

Kristendommen og religionene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Som nordmenn tilhører vi et kristent folk. Det vil si at det norske folk bygger på kristendommen. I Gulatingsloven heter det: «Dette er det første av lovene våre at vi skal bøye oss mot aust og be til den hellige Krist». Kristendommen har med andre ord vært grunnlaget for lov og rett så lenge som det har vært noen skriftlig fiksert lovgivning i Norge. Og i Grunnlovens § 2 er i nyere tid det samme prinsippet blitt knesatt klart og utvetydig. (Revisjon av 9. mai 2014 har endret dette. Nå er kristendommen og humanismen vårt nye verdigrunnlag. Red. anm.)

Les mer

Det rette hosianna
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De som har sett og innsett at de er små, hjelpeløse og fortapte i seg selv, de som har kjent og erkjent at de er skyldige etter Guds hellige lov og fortjener den evige fortapelse, de som har hørt evangeliets kall og tatt sin tilflukt til ham som døde for oss på korset – de er Guds folk. De er Jesu venner – disse er det som gir ham den rette hyllest.

Les mer

«Og det skjedde»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tre ganger står det i juleevangeliet: «Og det skjedde». Hver gang er det tale om noe som virkelig gikk for seg i menneskers liv.

Les mer