Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Sandberg Einar
Search Keyword:
Total: 6 results found.
Tag: Sandberg Einar
Lov og Evangelium 2011 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Den sanne angerenDen levende Gud skal en dag kalle oss til regnskap for alt vi har gjort. Da blir det åpenbart hvem han er, og det blir avslørt hvem vi er. Gud skapte verden – og mennesket. Alt var såre godt. Mennesket var ulydig og falt i synd. Da viste Gud sin kjærlighet ved å sende oss sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til frelse fra det onde. Men de fleste vil ikke ta imot hans godhet.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Farene i endetiden er mange. Det er lett å komme på avstand fra Jesus (artikkel på side 3). Trykket fra verden blir bare større og større. Lovløsheten tar overhånd. Les utdrag fra tankevekkende tale (side 8) som ble holdt av Jan Bygstad i Steinsdalen Bedehus. Misjonslandet Norge er blitt et foregangsland for fri abort og homofiles rettigheter. Det er ikke så mange år siden homofili var forbudt ved norsk lov. Vi trenger i sannhet å spørre: «Norge, hvor går du?» (artikkel på side 7).

Les mer

Innbudt til bryllup
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus sammenligner himlenes rike med et bryllup (Mat 22). Budet har gått ut til de innbudte med disse ordene: «Kom, for nå er det ferdig». Men de begynte alle å unnskylde seg, de hadde ikke tid, det var så mye de skulle utrette.

Les mer

Velsignelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si: Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!» 4Mos 6:22-26

Les mer

Norge, hvor går du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

På grunn av de mange ugudelige lovene i landet vårt, vil velsignelsen over landet snart vendes til forbannelse.Gud har sagt: «Du skal ikke ha andre guder enn meg».Nå strømmer islamisme inn over landet vårt. Det bygges moskéer i by etter by, der muslimene høylydt driver sin avgudsdyrkelse.

Les mer