Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Heian Reidar
Search Keyword:
Total: 21 results found.
Tag: Heian Reidar
Velg i dag hvem dere vil tjene!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Årsmelding fra Landsstyret«Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så dere kan få leve, du og din ætt!» 5Mos 30:19

Les mer