Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Eriksen Hans V.
Search Keyword:
Total: 5 results found.
Tag: Eriksen Hans V.
Lov og Evangelium 2011 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Den sanne angerenDen levende Gud skal en dag kalle oss til regnskap for alt vi har gjort. Da blir det åpenbart hvem han er, og det blir avslørt hvem vi er. Gud skapte verden – og mennesket. Alt var såre godt. Mennesket var ulydig og falt i synd. Da viste Gud sin kjærlighet ved å sende oss sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til frelse fra det onde. Men de fleste vil ikke ta imot hans godhet.

Les mer

Lov og Evangelium 2011 - Nr 07
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Det finnes noe som er viktigere enn å være opptatt av andres ondskap, nemlig å tenke på sin egen. Det er noe som er viktigere enn alle ulykker i verden: Den evige ulykke, å gå fortapt! Sammenlignet med det, er verdens ulykker ingen ting. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Mat 16:26).

Les mer

Guds underlige ledelse (III)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud.» Rom 8:28Alt det skapte er ved Kristi offer innviet, bestemt til tjeneste for Gud. Det betyr også at intet skapt kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus (Rom 8:38f). Gud kan bruke og bruker alt skapt til å fremme sitt rike til beste for sine barn. «Kraften i Kristi soning innvier alt til å bli midler for Guds nåde og Guds evangelie-husholdning» (Øivind Andersen).

Les mer

Guds underlige ledelse (II)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
Hensikten med det Gud senderGud vil berede oss for himmelen. Da Paulus på hjemveien fra sin første misjonsreise besøkte menighetene som Barnabas og han hadde grunnlagt, styrket han disiplenes sjeler og påminte dem om å bli i troen. Av hans forkynnelse i denne sammenheng gjengir Lukas kun denne ene setningen: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler» (Apg 14:22b). Tenk, det var det vesentligste som skulle sies til denne menigheten.

Les mer

Guds underlige ledelse (I)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«...se, derfor vil jeg fremdeles gå underlig fram mot dette folket, underlig og forunderlig.» Jes 29:14Stilt overfor mye av det som kan skje i et menneskes liv, kan et Guds barn ofte bli fylt av undring over Guds ledelse. Sitatet over er knyttet til et domsord hos profeten, men det kan utmerket godt settes som overskrift over Guds ledelse med sine.

Les mer