Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Kvalbein Johannes
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Kvalbein Johannes
Lov og Evangelium 2012 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Lysets barnJesu rike er ikke av denne verden. Den som tar imot Jesus blir lysets barn. Mørkets fyrste – satan – tåler ikke lyset. Han gjør alt han kan for å holde verdens barn fast i sitt mørke. Han har det mål at så mange som mulig skal bedras og fanges i hans garn.

Les mer

Veien til seier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I min ungdom var det mye snakk om en vranglære som ble kalt syndfrihetslæren. En var på vakt mot den. En svensk vekkelsesforkynner forteller fra et møte: Under vitnemøtet uttrykte en dame seg på en slik måte at det kunne oppfattes som syndfrihetslære. Forkynneren avbrøt henne og advarte henne. Da spør damen: «Kan Ni synda när Ni ser på den krossfestade»?

Les mer