Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gerhard Paul
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Gerhard Paul
Lov og Evangelium 2012 - Nr 03
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Hjørnesteinen«For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» 1Pet 2:6Jesus spiste påskelammet med disiplene. Under måltidet sang de «lovsangen». Etter jødisk tradisjon er det salmene 113–118. Det lød ut i den mørke natt: «Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den» (Sal 118:22-24). Nå var tiden inne.

 

Les mer

O Jesus, som har elsket meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

O Jesus, som har elsket meg,ja, med så overmåtealdeles ubegripeligen kjærlighet og nåde,å, tenn mitt hjerte opp igjenmed kjærlighetens iver,så jeg givermeg ganske til deg henog alltid hos deg bliver.

Les mer