Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2012
Search Keyword:
Total: 101 results found.
Tag: 2012
Læren om Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hvilken artikkel er den viktigste i hele vår kristne lære? Det viktigste – og hovedsummen – av den kristne lære er dette, at Gud har sendt og gitt oss sin Sønn Kristus, og ved ham alene tilgir oss alle våre synder, gjør oss rettferdige og salige. For er det ikke sant, at vi alene ved Guds nåde er forløste fra synd og død, rettferdig- og saliggjorte, og det uten alle våre gjerninger og uten vår fortjeneste? Kan vel djevelen eller pavedømmet nekte det, at Kristus er født og død for oss, ja, har utgydt sitt blod for å tilegne oss slik nåde og at han ved dåpen og Ordet meddeler oss den? Denne grunn og klippe må til og med helvetes porter la stå!

Les mer