Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2012
Search Keyword:
Total: 101 results found.
Tag: 2012
Hjemmet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
Livet med Gud skal leves i den daglige virkelighet der vi bor. Det må da være naturlig å tale om hjemmet først av alt. Hvert menneske er barn av én kvinne og én mann, og barnet vokser normalt opp i et hjem som er bygget av disse to. – Sant nok, det finnes sørgelig mange unntak fra denne regelen. Det finnes ødelagte hjem, foreldreløse barnog hjemløse mennesker. Den sum av nød og ulykke som alle disse representerer, må være en utfordring både for samfunnet og hvert enkelt menneske, så vi gjør hva vi kan for å hjelpe.

Les mer

Ekteskap og hjem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Bibelen skjelner mellom det å ta seg en hustru og det å få en hustru. I alle de 50 år jeg har undervist på Fjellhaug, har jeg lagt stor vekt på å gjøre dette klart for de unge. Det gjelder åfå seg en ektefelle. 

 

 

Les mer

Mitt hus vil tjene Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Josva 24:15Det er mange hjem som begynte slik som Josva her forteller. De to var glad i hverandre, og de delte alt, også livet i Gud. De bad, de leste, de sang og talte sammen om sin Gud og sitt liv i ham. Men – for så mange gikk det i stykker.

Les mer

Vanskar og prøvingar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og me veit at alle ting tenar til gagn for dei som elskar Gud.» Rom 8:28Ein kristen vert ikkje teken fri frå motgang og vanskar, sjukdom og fattigdom. Som Jesus Kristus sjølv vart prøvd i alt, ser det ut til at kvar kristen må få sin lut av det tunge i livet. I det ytre kan det sjå ut til at sume kristne kjem så lett gjennom verda, medan andre støtt er i trengsle. 

Les mer

Åpningshelg på Fossnes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

18-19. august var det åpningshelg på bibelskolen. Det er 20-års-jubileum for skolen i år. Litt spesielt var det at både høsten 1992 og høsten 2012 begynte det fem jenter (Nå har det også kommet en gutt i elevflokken. Red. anm.). Disse 20 årene har størrelsen på kullene variert, men om det er få eller mange – det viktigste er at Ordet blir forkynt og får gjøre sin virkning.

Les mer

Guds frelse og Guds kall
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han som frelste oss og kalla oss med eit heilagt kall, ikkje etter våre gjerningar, men etter si eiga rådgjerd og den nåden som er oss gjeven i Kristus Jesus frå ævelege tider.» 2Tim 1:9

Les mer

Den fattige skredder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

BarnestykkeEn fattig skredder hadde etter mange vanskeligheter giftet seg og flyttet til et fremmed sted. Men han fikk omtrent ingen kunder på dette stedet. De få pengene mannen hadde til å begynne med var snart oppbrukt. Og så hadde han verken brød eller arbeid.

Les mer

Tags:
Hva er vår nød?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vårt kjære Norge er inne i et veldig frafall. Den ene ugudelige loven vedtas etter den andre. Våre politikere og kultureliten omtaler synden som det normale, og sann kristendom anses for å være farlig og ødeleggende.

 

Les mer

Den sanne tro
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

UngdomsstykkeDet kom en mann til den kjente evangelist Dwight Lyman Moody (1837-1899) og viste ham et vanskelig bibelord og spurte: – Hva gjør De med dette, herr Moody?– Ingen ting.– Hvordan forstår De dette ordet?– Jeg forstår det ikke.– Hvordan forklarer De det da?– Jeg kan slettes ikke forklare det.– Tror De ikke på det – at det er riktig? – Jo visst tror jeg på det. Men det er mange ting jeg ikke forstår, som jeg tror på allikevel. Jeg skjønner ikke det minste av høyere matematikk, men jeg tror på den. Jeg forstår slett ikke astronomi, men må ha tro på den. Forstår De – og kan De si meg – hvordan det går til at samme føde blir til hår eller fjær, til negler eller hov, alt ettersom den blir spist av forskjellige dyr? –Nei, der ser De, fortsatte Moody.– Det kom en gang en rik mann og sa til meg at så stor en hjerne hadde da han at han ikke innlot seg på å tro på noe annet enn det han hadde sett. Jeg svarte ham da:– Har De noen gang sett deres hjerne?

 

Men nei, det hadde han jo ikke.

 

«300 kristelige fortellinger», Lunde forlag 1926

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08

Tags:
Farene for kristendommen i vårt folk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hver tid bærer med seg farer for kristenlivet. Hele tiden fra den første pinsedag og til Jesus kommer igjen er den tid da kristenlivet må leves her på jorden mellom store farer. Guds ord sier derfor: Våk til enhver tid!

Les mer

Hvor er kongen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
«I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne.» Dom 21:25 Dommernes bok avsluttes med dette verset. Det står også tre andre steder i boken: det var ingen konge.

Les mer

Barn eller frafallen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Jo mer de* kalte på dem, dess mer gikk de bort fra dem. De ofrer til Ba'alene og brenner røkelse for de utskårne bildene. Og det var da jeg som lærte Efra'im å gå og tok dem på mine armer. Men de skjønte ikke at jeg helbredet dem.» *Profetene, Hos 11: 1-3

Les mer

Den evige stad
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Nå var pilegrimene kommet over Trollmarken og inn i grenselandet. Solen skinte både dag og natt i dette landet, for de var på den andre siden av Dødsskyggens dal. Heller ikke kjempen Fortvilelse kunne nå dit. Tvilerborgen så du ikke lenger. Og så kunne de jo se like til den staden de skulle til.

Les mer

Et stort møte jeg aldri kan glemme
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mannen min, Reidar, og jeg var så heldige å få være med Marit og Ingar Gangås til Sør-Amerika i oktober 2011. Det ble en tur med mange nye inntrykk. Vi fikk et lite innblikk i en misjonærs tjeneste fra både Bolivia og Peru. Vi sitter igjen med dyp takknemlighet og mange nye bønneemner. Minnene blir nok bare tydeligere etter hvert. Menneskene vi traff der, har fått en spesiell plass i våre hjerter.

Les mer

Ta på Guds rustning!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korleis skal ein kristen forhalda seg mot djevelen og hans falne englar – vondskapens åndehær? Det står mange ting om det i Efesarbrevet 6. Det byrjar i vers 10: «Vert sterke i Herren og i hans veldige kraft». Korleis? Ved å ta på Guds fulle rustning: sanningsbeltet, rettferda som brynje med fredens evangelium på føtene, med trua sitt skjold, med frelsens hjelm.

 

Les mer

Rustningen og seiersmerket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barnestykke av Johannes ThorvaldsenPå Fredriksborg gamle slott i Danmark er det mye interessant å se. Jeg kan ikke fortelle om alt her. Bare en eneste ting. Jeg så noen gamle krigsuniformer der en gang, av bare stål og jern. Til og med fingrene var beskyttet av stål og jern. På trøyen – eller brynjen som det jo heter – var det gravert inn et kors.

Les mer

Fra Arbeidsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Øivind AndersenHer kommer tredje og siste del om vekkelse, der Øivind Andersen (lærer ved Fjellhaug Bibel- og Misjonsskole, Oslo, 1930-80) forteller at Ordet må lyde til dom før det kan føre til frelse. Andersen mener at dette er blitt en upopulær oppgave i dag, og slike forkynnere blir ofte stemplet som «loviske». Dersom Herren ikke først får rive ned, kan han heller ikke bygge opp. Red.

 

Les mer

«Ransak meg, Gud...»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta! Prøv meg og kjenn mine mangfaldige tankar, sjå om eg er på fortapingsvegen, og lei meg på ævevegen!» Sal 139:23-24

Les mer

Misjonsarbeidet i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den lutherske kirken i Moldova har tre forsamlinger, to i den østlige utbryterrepublikken Transnistria: i Tiraspol og Kamenka, og en i hovedstaden Chisinau i vest.

Les mer

Kvifor kallar me oss kristne?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kvifor kallar me oss kristne når me ikkje trur på Gud? Me seier at me gjer det, ja, men lagar eigne bud. Kva skal me vel med Bibelen, kva bryr me oss om han, når det som ikkje passar oss, me berre sløyfa kan?

Les mer