Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2012
Search Keyword:
Total: 101 results found.
Tag: 2012
Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den politiske situasjonen i Moldova er fortsatt vanskelig. I den vestlige delen er man ikke blitt enige om valg av ny president, mange måneder etter parlamentsvalget. Kommunistene, som mistet flertallet ved valget, har søkt å utnytte situasjonen. Fredag 16. mars demonstrerte over 80 000 kommunister i gatene i Chisinau mot den mer vestlig orienterte alliansen som nå har makten. Samme dag var det imidlertid en form for suppleringsvalg som førte til noen få utskiftninger i parlamentet, nok til at alliansen endelig kunne få flertall for sin presidentkandidat. Det betyr forhåpentligvis noe mer stabilitet og ro. Mye tyder på et nærere samarbeid mellom Moldova og Romania.

Les mer

En levende dør
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

BarnefortellingSolen gikk ned bak fjellene i Nasaret. En reisende var stanset for å se utover dalen. Plutselig fikk han øye på en gjeter som drev en saueflokk hjemover. Ved foten av fjellet var det et åpent skur som sauene antagelig skulle jages inn i for natten.

Les mer

Tags:
– Eg er ikkje religiøs!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For ei tid attende kom eg til å treffe eit verdsleg menneske. Me kom i prat, og var innom ulike tema. Då me skildest kom eg til å spørje vedkomande om han ikkje ville vere med på ei samling på bedehuset nokre dagar seinare. Men han snudde seg raskt og sa: – Nei, eg er ikkje religiøs!

 

 

Les mer

Glimt fra Tinguipaya
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Tekst og foto: Ingar GangåsEt par timers kjøretur fra gruvebyen Potosi, sør i Bolivia, ligger landsbyen Tinguipaya, på ca. 3 200 meters høyde. Her bor det quechuaindianere som holder sine små åkerlapper i hevd slik de har gjort i generasjoner. Langs veien så vi flere dyr; lama (bilde 1), alpakka og sauer, og da vi nærmet oss landsbyen passerte vi noen okser som dro plogen (bilde 2).

Les mer

Arbeidsledig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ungdomsstykke av Erling RuudEn ung mann ble arbeidsledig. I flere måneder var han uten fortjeneste. Foreldrene hadde svært lite. For ikke å være til alt for stor byrde for dem, tilbrakte han mange dager til sengs. «Jeg sover så mye jeg kan, så sparer jeg både mat og klær», sa han til seg selv.

Les mer

Vanskjøtsel og sultefôring
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling fra virkeligheten«La oss ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter…» Heb 4:1

Les mer

Rikere liv i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 Friedrich Wilhelm Krummacher skrev en gang til sine kristne venner et brev som nok kan ha en sørgelig aktualitet også for mange av oss:

«Jeg kjenner mange blant dere som har grepet de viktigste stykker av vår evangeliske lære og med letthet anfører de beste bibelsteder og har et forråd av oppmuntrende trøsteord, av vakre sanger og salmevers. Men etter et år treffer man dem igjen, og de er fremdeles de samme. Etter et par år besøker man dem atter, og man merker ennå ikke den ringeste endring hos dem. Med tiden blir de mere likt et tre laget av menneskehender enn et som står ute i naturen og vokser. Ingen nye grener er kommet fram, og intet løv er sprunget ut. Det er fortsatt den samme talemåte, ennå alltid den samme innsikt, den samme trange krets av åndelige begreper. Deres indre synskrets er ikke i minste mon utvidet, deres evangeliske innsikt ikke i noen grad forøket, de har ikke nådd til større dybder i Skriftens ord; ingen nye sider ved frelsen i Kristus er avdekket for dem, intet nytt lys i evangeliets sannhet er gått opp for dem, de har ikke oppdaget noe mer i sitt rike testamente.»

 

Fredrik Wisløff i boken «Rikere liv i Gud», Lutherstiftelsens forlag, 1954

 

Lov og Evangelium 2012 - Nr 04

Bibelsk forkynnelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den kristne forkynnelse er et budskap. Den er ikke alminnelige betraktninger, tanker om Gud og vårt forhold til ham. Den er et budskap – fra Herren selv.

Les mer

Kampen for sigersprisen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men eg tvingar lekamen min og held han i trældom, så ikkje eg som forkynner for andre, sjølv skal finnast uverdig.» 1Kor 9:27

Les mer

De som sviktet kallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er ikke få som får lide under bevisstheten om at de en dag sviktet sin Frelser. Jeg har møtt mennesker som i sine unge dager sviktet et misjonskall de var overbevist om. Det kostet for mye å være lydig. Og så har de med årene måttet lære at det kom nok til å koste mer å være ulydig.

 

Les mer

O Jesus, som har elsket meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

O Jesus, som har elsket meg,ja, med så overmåtealdeles ubegripeligen kjærlighet og nåde,å, tenn mitt hjerte opp igjenmed kjærlighetens iver,så jeg givermeg ganske til deg henog alltid hos deg bliver.

Les mer

Kom meg i hu i dit rike!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det som vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» Luk 23:39-43

 

Les mer

Kom hit til meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kom hit til meg med alt ditt strev,med byrden som du bærer.Da skal du få mitt gavebrevog alt din sjel begjærer.Ditt åk jeg tar i mitt forvar,og snart du nåden lærer.

Les mer

Tags:
Han sto opp igjen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg sto utenfor et vindu, fortalte en troende mann, og så på et bilde som var utstilt der – av den korsfestede frelser. Som jeg sto slik kom en gutt og stilte seg ved siden av meg. Han lot til å være svært interessert i bildet. Derfor spurte jeg ham: «Vet du hvem det er?»

Les mer

Tags:
Nesten, men tapt!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For ei tid attende kom eg til å høyre på eit radioprogram. Det vart referert frå ei hending med det tyske luftskipet «Hindenburg», det største luftfartøyet som nokon gong har vore laga. Det var heile 245 meter langt og hadde ei topphastigheit på 135 kilometer i timen.

 

Les mer

Lova og evangeliet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Begge deler må me lata virka med si fulle kraft og virkning. Når det står «du skal» og «du skal ikkje», er det lova si tale. Ho dømmer oss sønder og sammen, me lyt berre erkjenna at me kjem til kort med vårt syndige «eg».

Les mer

Jesus – en annerledes konge
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel – på trelldyrets fole. Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Mat 21:4-9

Les mer

Vårt skyldbrev
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter ham.» Heb 9:27-28

 

Les mer

Mer enn helbredelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Samtale med Ingeborg HaakonsenFeriestedet Haishan ble som et lite paradis for misjonærene i Kina. For barna, om mulig, enda mer vidunderlig enn for de voksne. «Tenk å få komme ut på reise, få komme til Haishan. Det var som når en slipper ut kalvene om våren» (Arne Tiltnes, misjonær i Kina).

Les mer

Tags:
Døyparen Johannes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og du, barn, skal kallast profet for den Høgste. For du skal gå fram føre Herren for å rydja vegane hans.» Luk 1:76

Les mer