Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Gangaas Kristian
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Gangaas Kristian
Lov og Evangelium 2012 - Nr 08
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Guds rike først«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Mat 6:33 Gud er trofast. Han kan du komme til – med all nød, enten det gjelder din synd, eller det er sykdom eller andre bekymringer. Den som kommer til ham for å bli frelst, får den største skatt som finnes: syndenes forlatelse og fred med Gud. Jesus ble gitt til soning for alle våre synder. Gud vil at vi skal leve under hans velsignelse. Han har gitt oss alle ting med seg. «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» (Rom 8:32).

Les mer

Hvor er kongen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)
«I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne.» Dom 21:25 Dommernes bok avsluttes med dette verset. Det står også tre andre steder i boken: det var ingen konge.

Les mer