Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

Larsson Cornelia
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: Larsson Cornelia
Lov og Evangelium 2012 - Nr 09
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Kulde og frostVinteren nærmer seg. Med den følger kulde og is, som igjen kan føre til frostskader. Det er verre når kulden sniker seg inn i Guds forsamlinger, inn i de kristne hjemmene, og inntar hjertene. Vår tid preges av mangel på kjærlighet og varme. For noen ble det så kaldt at de falt fra troen. De kristne forsamlingene står utsatt til.

Les mer

Mitt vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det är med ett stort tack till Gud jag kan se tillbaka på mitt år vid Bibelskolen på Fossnes. Bibelskoleåret var först och främst präglat av berikande undervisning. Ett exempel på detta, något som fått betyda mycket för mig är att gå djupare in i Gamla Testamentet och se att det handlar om Kristus. Hela GT är fullt av förebilder till Kristus och hans gärning för oss. GT får sin uppfyllelse i Jesus Kristus, det ser vi ju också klart och tydligt när Nya Testamentet så klart pekar tillbaka på händelser från GT. Jag tänker speciellt på Jesus som vår överstepräst som Hebreerbrevet så klart förkunnat oss. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det är i kraft av detta blod, inte i vårt eget sträv eller av egen förtjänst, som vi får gå fram till nådens tron med frimodighet för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Johannes säger det så fint: «Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig». 

Les mer