Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2014
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2014
Slangens list (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud hadde gjort.» 1Mos 3:1

Les mer

Tags:
Hvor er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det gikk så galt for Adam i Edens hage. Gud hadde satt ham på prøve, han kunne fritt spise av alle trærne i hagen, unntatt av det ene. Prøven gjaldt ikke bare ham selv, han var representant for hele slekten som skulle komme. Dermed gikk det galt også for hele menneskeslekten. Fallet var en katastrofe. Alle og alt ble lagt inn under synd, smerte og død.

Les mer

Våre lamper slokner (11)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, og syntes han var for gammeldags. Blant dem var pastor Bjørnås. Ling ble invitert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bekjennelse. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling bodde hos Lyngeid. I samtale med ham ble Ling avslørt som en som blåste liv i det religiøse menneske ved fabrikasjon og ikke forkynte evangeliet til gjenfødelse og nytt liv. Red.

Les mer

La ingen forføre dere!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus.» Luk 12:39

 

Les mer

Klokken slår, tiden går og evigheten forestår
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyI et skomakerverksted satt far og sønn og arbeidet. Faren var en troende, og hans høyeste ønske var at gutten skulle komme inn på samme vei. Ofte hadde han snakket med ham om dette, men sønnen mente at det hastet ikke. Slikt fikk en vente med til en ble gammel og skulle dø.

Les mer

Enten - eller
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Gerhard HaalandEn troende mann delte ut traktater til alle dem som satt sammen med ham i kupéen. Straks begynte alle å lese. Om litt så den ene opp fra traktaten og sa at han ikke var enig i det som han hadde lest.

Les mer

Våre lamper slokner (10)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, og syntes han var for gammeldags. Blant dem var Pastor Bjørnås. Ling ble invitert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bekjennelse. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling bodde godt hos Lyngeid, men nå var han begynt å tvile på sin egen forkynnelse. Red.

Les mer

Å leve etter kjødet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.» Rom 8:13

Les mer

Jesus – den villige stedfortreder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi sier gjerne at det ikke er motsetninger i Bibelen. Det er ikke uten videre lett å forstå. Tvert imot synes vi at det er mange paradokser.

Les mer

Vi lengter etter legemets forløsning
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra tid til annen oppstår det debatt om sykdom og helbredelse. Enkelte hevder sterkt at sykdom og lidelse ikke hører naturlig med til en kristens liv, men at en kristen skal forvente helbredelse og god helse. Man sier med sterke ord at Gud ikke vil at vi skal være syke, men at vi skal bli helbredet. Men finnes det dekning for dette i Guds ord?

Les mer

La oss gjøre oss umak!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud fra sine.» Heb 4:10

Les mer

Troens strid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Strid troens gode strid!» (1Tim 6:12). Martin Luther sier et sted at troen lever ikke lenger enn den strider. Og da mente han nettopp troens kamp for å fastholde nåden, når hjertet fordømmer oss for vårt daglige liv.

Les mer

Fred
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En premie ble utlovt til den som kunne male et bilde som framstilte «fred». To kunstnere innleverte hvert sitt bilde.

Les mer

Årsmøte på Fossnes
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra referatNorsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes. Årsmøtet ble ledet av Ingar Gangås og åpnet med andakt av Asbjørn Fossli. Han minnet om to ulike måter å komme til Jesus på, som vi finner i Markus-evangeliet, ka­pittel 10. Her står det først om Jesus som velsigner de små barna som ble båret til ham, og deretter om den rike unge man­nen, som kom til Jesus og spurte om hva han skulle gjøre for å arve evig liv.

Les mer

Tags:
Tenk, når jeg i himlen er!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vitnesbyrd av Ane Katharine FredensborgJeg har blitt oppfordret til å fortelle litt om bakgrunnen for denne sangen som jeg har skrevet. Den 25. november 1961 giftet jeg meg. På den tiden da denne sangen ble skrevet, var jeg bondekone. Vi overtok min manns barndomshjem, en gård på ca. 370 mål.

Les mer

Tags:
Følg meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden. Og han sa til ham: Følg meg! Og han stod opp og fulgte ham.» Mat 9:9

Les mer

Våre lamper slokner (9)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båt­bygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket, deri­blant Pastor Bjørnås. Ling ble invi­tert til å ha vekkelsesmøter. Mange tok en bestemmelse under møtene, som samlet mye folk. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Én av dem var unggutten Elin. Red

Les mer

Er vi forferdet over Herrens ord?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Kapitlene 40-66 hos profeten Jesaja kalles ofte «Trøsteboken». Blant an­net finner vi sangene om Herrens lidende tjener der, med kapittel 53 som et høydepunkt.

Les mer

Hvem er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand?» Job 38:2

Les mer

Vanskelige tider i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Den politiske situasjonDen siste tids hendelser i Ukraina har også preget Moldova. Utbryterrepublikken Transnistria har mange likhetstrekk med Krimhalvøya og de østlige deler av Ukraina. Den politiske ledelsen har sterke bånd til Russland. Og mens man i det vestre Moldova for en stor del snakker rumensk, snakker man kun russisk i Transnistria, og en stor del av innbyggerne er også etniske russere. Disse er imot den frigjøringen fra russisk dominans som den politiske ledelsen i Ukraina nå styrer mot. Skulle Ukraina lykkes i å komme løs av Russland og knytte sterkere bånd til EU, vil Transnistria bli hengende i et vakuum. Ukraina har delvis stengt grensen til Transnistria, og hindrer personer med russisk pass innreise til Ukraina. Da er veien til Russland i praksis også stengt. Det gjør Transnistrias situasjon ekstra vanskelig.

Les mer