Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2014
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2014
Luthers skrift mot Latomus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Credo Forlag i Danmark nedsatte en Luther-komité i 1976, der bl.a. Asger Chr. Højlund og Niels Ove Vigilius var med. Det ble til sammen utgitt åtte Luther-bøker på 80- og 90-tallet i serien «Skrifter i Udvalg»: Om et kristenmenneskes frihed, Om kirkens babyloniske fangenskab, Store Galaterbrevskommentar (to bind), Troens artikler, Troen og livet, Troens evangelium – Ord og sakrament og Den store Katekismus. Carl Fr. Wisløff skrev en «Introduk­tion til Luther» som innledning til hele serien.

Les mer

Tags:
Nåden som sovepute
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er godt med en god pute. Den hjelper oss til å finne en god stilling, slik at vi kan få hvile fra dagliglivets kamp og strid.

Les mer

Skikk dere ikke lik denne verden!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Rom 12:2

Les mer

Våre lamper slokner (7)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter. Ling var fornøyd, hele femten sjeler gav til kjenne at de ville bli frelst første kvelden. Men spørsmålet fra Lyngeid om han trodde at de kom til samme antall oppe i himmelen, uroet ham. I båtbyggeriet ble det mer å gjøre. Red.

Les mer

Livets valg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Livet vårt handler om mange valg – vi må velge. I dag kan vi synes at det er for mange valg. Vi velger strømleverandør, internettleverandør og telefonabonnement. Det er valg på valg. Men noen valg er viktigere enn andre, og får konsekvenser for hele livet og for evigheten. Hvordan skal vi velge rett?

Les mer

Feltropet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyI en krig mellom sør- og nordstatene i Amerika deltok blant annet en troende lege. En kveld skulle han foreta en ridetur utenfor leiren og spurte i hovedkvarteret etter dagens feltrop. Uten det ville han nemlig ikke slippe forbi noen vaktpost. Han fikk oppgitt at løsningsordet var «Chicago».

Les mer

Kristus og Skriften
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

- Utdrag fra årsmelding for bibelskolenDet siste året har det vært en offentlig debatt om Skriftens historisitet. Noen har hevdet at vi ikke tror på ei bok, men på en person. Åpenbaringen vi møter i Skriften er formidlet av skrøpelige mennesker, og det har medført mangler og svakheter, og det var slik Gud ville det. Vi trenger derfor ikke å anse alt som står skrevet som historisk korrekt eller sant i forhold til vår tids tanker og krav, men samtidig kan vi gjennom den åpenbaring av Gud som gis i Skriften, forholde oss til Gud og tro på Jesus Kristus. Slik tales det.

Les mer

Ingen ting hindrar Herren!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Me lever i ei tid der fråfallet frå Guds ord er større enn nokon gong sidan kristendommen vart innført her i landet for tusen år sidan. Som kristenfolk tapar me slag etter slag i åndskampen, og det ser ut som om djevelen sigrar på alle frontar. I 1. Samuels bok (kap. 13-14) står ei historie som ber med seg mange parallellar til vår tid, og som har gjeve inspirasjon til Guds folk gjennom alle tider.

Les mer

Forkynn Ordet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidet«Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode» Pred 11:4-6

Les mer

Våre lamper slokner (8)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere i menigheten mislikte båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter. Mange bestemte seg for å bli kristne. Men flere unge erfarte at en håndsopprekning ikke var nok. I sin sjelenød kom de til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Red.

Les mer

«For så elska Gud verda...»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Altså, liksom éin manns brot vart til fordøming for alle menneske, såleis vart og éin manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjering for alle menneske.» Rom 5:18

Les mer

Guds ord alene kan trøste hjertene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret i NLL«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.» Sal 119:130Denne setningen fra Salmenes bok sier oss mye om hvordan det er i Guds nåderike her på jord. Her kommer det ikke an på menneskelig kløkt og klok skap, men på Åndens åpenbaring. Bibelen forblir en lukket bok hvis ikke Den Hellige Ånd åpner den for oss. Men får det under skje, at Ånden puster på Ordet når vi leser eller hører det, så åpner det seg. Det gir lys; det vil si at det blir liv i Ordet. Ordet blir levende for vårt hjerte og mat for vår sjel, som profeten sier: «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte» (Jer 15:16).

Les mer

Fullbrakt! Fullbrakt!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Det gjorde Gud.» Rom 8:3 Det er to ord som jeg aldri kan lære, tro eller minnes rett. Det er ordene fortapt og fullbrakt.

Les mer

Oppstandelsens under
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde.» Mat 28:5-7

 

Les mer

Våre lamper slokner (6)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Mange kjente seg uroet etter at båtbygger Lyngeid hadde vitnet om Jesus som sto utenfor og banket. Pastor Bjørnås var redd for å miste støtten fra grosserer Mobekk, men hadde store forventninger til vekkelsesmøtene med pastor Ling. Red.

Les mer

På veg til Emmaus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

To motlause venerNår evangeliet ein og annan gong blir openberra for oss, kan det vera mest som å bli frelst på nytt.

 

Les mer

Mitt vitnesbyrd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1Joh 1:6-7

Les mer

Døden er oppslukt til seier!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1Kor 15:54-57

Les mer

I røverens sted
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mel.: Dyp av nåde

Hvem er du som straffes slik? Du er ei oss andre lik. Undergjerninger du gjør. Hvorfor er du her og dør?

Tornekrone har du på. Bitter kalk du drikke må. Jeg som røver henger her – du som ren og syndfri, der.

Mer du ligner på et lam som tar på seg synd og skam – offer for en hellig Gud, vitner med et blodig skrud.

Hån og spott, og i forakt. Nå jeg ser din frelses prakt! At en synder blindes slik! Tenk på meg i himmelrik!

Kom med meg til paradis! Syng med englers sang min pris. Slik lød Jesu ord for meg – kallet til den smale vei.

Se i nåde til meg Gud! Frels meg ifra synden ut! La meg skje som han har sagt, for han sa: Det er fullbrakt!KG

Lov og Evangelium 2014 - Nr 04

Tags:
Det haster!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Aldri før i historien har så mange vært på reise. Det er mye interessant å se og oppleve rundt om i verden. Tilbudene fra reiseoperatørene vil ingen ende ta.

Les mer