Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2014
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2014
Nattverden – den nye pakts måltid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Det som påskemåltidet var i den gamle pakt, er nattverden i den nye pakt. Det viktigste ved påskemåltidet var påskelammet, et lam som var slaktet for å gi den enkelte et dekke for Guds dom, et skjul og frigjørelse fra morderengelens domsgjerning.

 

 

Les mer

Den rikeste mannen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det skjedde for lenge siden. En fattig skogsarbeider var i gang med sitt arbeid. Da kom en rik godseier forbi. Godseieren stanset og sa til tømmerhoggeren:

Les mer

Tags:
Fristedet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Guds eiendomsfolk var gått over Jordan og inn i Kana'ans land, gav Gud gjennom sin tjener Moses bud om at det skulle velges ut noen byer som fristeder for at de som av vanvare slo noen ihjel kunne fly dit (5Mos 19:1-3). Veiene skulle også gjøres i stand, slik at manndraperen kunne nå fram, så ikke blodhevneren nådde ham igjen.

 

Les mer

Vil også dere gå bort?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange trekker seg tilbakeI det foregående (Joh 6:51-60) har Jesus snakket om sitt liv og at han skulle gi sitt kjød og blod. Han hadde også snakket om hvor nødvendig det var at disiplene tilegnet seg dette. Og denne talen hadde støtt mange.

Les mer

Våre lamper slokner (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor hjertedørene og banket, hadde skapt uro hos mange i menigheten. Pastor Bjørnås var redd for å støte de unge – og grosserer Mobekk som var en økonomisk støtte. Nå hadde Bjørnås store forventninger til at pastor Ling skulle komme. Alle måtte aktiviseres i forberedelsene. Red.

Les mer

Han setter sitt liv til
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Joh 10:11

Les mer

Hedningen går fortapt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Gud gjør ikke forskjell på folk, alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem – på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:11-16

Les mer

Den gode hyrde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En lege som var oppvokst i et kristent hjem, merket tidlig i sin barndom hvordan Gud kalte på ham, men han sto stadig imot den gode hyrdes røst.

Les mer

– Se til at ingen fører dere vill!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Dag Rune LidDet er Immanuel Fuglsang fra Herning i Danmark som uttrykker seg slik når han kommenterer tiden vi lever i, og han ser hvordan ordet om korset tas bort fra forkynnelsen. Han er engstelig for at mange bekjennende kristne en dag skal møte en stengt himmeldør.

Les mer

Våre lamper slokner (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Flere var blitt urolige etter at båtbygger Lyngeid vitnet om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket. Pastor Bjørnås syntes det var passende at Lyngeid var blitt sunget ned på menighetsfesten. Han var redd for å miste den økonomiske støtten fra grosserer Mobekk, som var blitt støtt, og bad Lyngeid å beholde sine teorier for seg selv. Red.

 

Les mer

Guds stad, det ny Jerusalem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mel.: Guds ord det er vårt arvegods

Guds stad, det ny Jerusalem steg ned fra Gud fra himmelen. I herlig glans, en helligdom – som bruden for sin brudgom kom. Den gamle himmel svant mens staden klart opprant og bort vek denne jord, da runger Herrens ord: Guds bolig er hos mennesker!

Les mer

Tags:
Å kjenne Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Joh 17:3

 

Les mer

Kallet fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom over og hjelp oss»Slik lød kallet fra Makedonia til Paulus. Han hadde tenkt å dra til Asia, men Herren stanset ham ved synet av mannen fra Makedonia. Paulus forandret planene og var lydig mot kallet. Slik kom evangeliet til Europa.

Les mer

På forklarelsens berg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset.» Mat 17,1-2

 

 

Les mer

Se hen til det...
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sang av Axel RemmeSe hen til det som alt er gjort når du vil nåde finne. Tross all din synd av smått og stort, kan du Guds frelse vinne.

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

EleveneDenne høsten har det vært åtte elever – en fin og interessert flokk. Alle fortsetter etter nyttår, og det kommer noen nye fra januar, slik at det ser ut til at vi blir 14 elever i vårsemesteret.

Les mer

Nikodemus – og den nye fødsel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jesus svara og sa til han: Sanneleg, sanneleg seier eg deg: Ingen kan sjå Guds rike utan han vert fødd på nytt.» Joh 3:3

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:13

Les mer

Våre lamper slokner (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Ansgar Lyngeid var blitt sunget ned da han vitnet om Jesus som sto utenfor hjertedørene og banket. Red.

Les mer

Misjonsnytt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Heb 12:1-3

Les mer