Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2015
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2015
Frelsesvisshet (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Første del av denne artikkelen sto i forrige nummer. Vi gjentar her noe av innledningen til den: «Det normale for en kristen er at han har frelsesvisshet. En sann tro kan aldri slå seg til ro med tvil og uvisshet, men sukker, lengter og kjemper etter hvile, fred, visshet og glede. Der en slår seg til ro med uvisshet om sin frelse og sitt gudsforhold, der er det noe som er galt. Vi skal derfor i fortsettelsen se på noen forhold som vil reise seg opp som hindringer for å ha frelsesvisshet. Vi skal ved Guds ords hjelp forsøke å overvinne disse hindringer. Jeg har satt opp fire punkter som vi skal se på. Hvert punkt innleder jeg med en påstand, ‘jeg kan ikke være en kristen fordi eller på grunn av det og det…’ Så skal vi se hvilken hjelp vi finner i Guds ord i hver enkelt sak». I denne artikkelen omhandles den tredje påstanden. Red. anm.

 

Les mer

Tags:
Den evige fortapinga
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

For ei tid sidan vart det sitert på et møte, noko frå ein tale av Jonathan Edwards frå USA, som gjorde sterkt inntrykk på meg. Sitatet sto i eit dansk hefte, eller tidsskrift, som heiter «Nytt Liv» (nr. 1-2015). På slutten av stykket blir det opplyst at det er omsett av Mads Dahl Mølgård Madsen (frå engelsk til dansk). Mikkel Vigilius skriv innleiinga. Ho er så opplysande og interessant at vi tek ho med, før vi gjengir siste delen av talen:

 

Les mer

Våre lamper slukner (21)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, som pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men hans appellforkynnelse var mer kraftfull og uten liv enn sann bibelsk og sjelesørgerisk. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk ville helst kaste Lyngeid ut av menigheten, men Bakke støttet Lyngeid. Emly Mobekk fikk fred med Gud ved hjelp av sin bestemor. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Stian Røst prøvde å ta sitt eget liv. Grosserer Mobekk fikk hjerteproblemer. Ling så inn i evangeliet og kom tilbake for å ha møter. Pastor Bjørnås ble sendt på sykehus, men Ling fortsatte med møtene inntil Bjørnås var tilbake. Både Bjørnås og menigheten var berørt av vekkelsen som nå fulgte Ling, men snart kom alvoret i bakgrunnen. Stian Røst hadde det ikke godt. Underslaget plaget ham. Lyngeid rådet ham til å bekjenne og gjøre opp med Mobekk, men han ville vente til menighetens femtiårsfest var over… Red.

 

Les mer

Når menneskesønnen kommer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.» Mat 25:31

Les mer

«Men eg har imot deg…»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Eg veit om gjerningane dine og arbeidet ditt og at du har halde ut og ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg sjølve apostlar, og ikkje er det, og du har funne at dei er lygnarar. Du har tolmod, og du har hatt mykje å bera for mitt namn skuld, og du har ikkje gått trøytt. Men eg har imot deg at du har gjeve opp din fyrste kjærleik. Kom difor i hug kva du har falle ifrå. Vend om, og gjer dei fyrste gjerningane! Elles kjem eg brått over deg og flytter ljosestaken din bort frå staden hans – dersom du ikkje vender om. Men dette har du: Du hatar gjerningane åt nikolaittane, som eg òg hatar. Den som har øyra, han høyre kva Anden seier til kyrkjelydane: Den som sigrar, han vil eg gje å eta av livsens tre, som er i Guds Paradis!» Op 2:2-7

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lørdag 22. august kunne vi ønske velkommen til åpningsfest på Fossnes igjen. I år begynte 22 elever. De fleste kommer fra Norge – fra Namdalen i nord til Lyngdal i sør, men også fire fra Sverige, to fra Moldova og to fra Filippinene.

Les mer

«Elsker du meg?»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag av referat fra årsmøtetÅrsmøtet for NLL ble avholdt 9. juli på Fossnes. Helge Mangelrød innledet med andakt over teksten fra Joh 21:15- 17, hvor Jesus spør Peter tre ganger om han elsker ham. Vi ble blant annet minnet om hvor godt det er for oss troende å vite at Jesus vet hele sannheten om oss, og at han likevel kaller på oss, slik som det står i sangen: «Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord» (Sb 360).

Les mer

Våre lamper slukner (20)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men hans appellforkynnelse var mer kraftfull og uten liv enn sann bibelsk og sjelesørgerisk. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk ville helst kaste Lyngeid ut av menigheten, men Bakke støttet ham. Emly Mobekk fikk fred med Gud ved hjelp av sin bestemor. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Stian Røst prøvde å ta sitt eget liv. Grosserer Mobekk fikk hjerteproblemer. Ling så inn i evangeliet og kom tilbake for å ha møter. Pastor Bjørnås ble sendt på sykehus, men Ling fortsatte med møtene inntil Bjørnås var tilbake. Både Bjørnås og menigheten var berørt av vekkelsen som nå fulgte Ling, men snart kom alvoret i bakgrunnen. Forberedelsene til den kommende jubileumsfesten opptok dem. Stian Røst hadde det ikke godt. Underslaget plaget ham. Lyngeid hadde rådet ham til å bekjenne og gjøre opp med Mobekk, men for å ikke ødelegge den kommende festen, bestemte han seg for å vente... Red.

Les mer

Troens visshet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Direktøren for et stort amerikansk fengsel fikk utvirket hos statens guvernør, at en av de livsvarige fangene skulle bli benådet hvert år. Det skulle være den som hadde oppført seg best. – Da dagen kom, ble alle fangene ført ut. Guvernøren var selv kommet, og han trådte nå fram med et dokument hvor navnet på den frigitte fangen sto. Under åndeløs taushet leste han navnet. Han ventet at en av fangene skulle komme løpende fram, men ingen kom. Han gjentok navnet høyere. Fremdeles kom ikke fangen fram. Presten, som kjente fangen godt, fortalte at han så ham hele tiden og prøvde å gi ham tegn. Men hver gang guvernøren leste hans navn, snudde han seg, for han trodde at det måtte være en annen. Først da fengselspresten hentet ham og lot ham lese sitt navn som sto på dokumentet, trodde han at det var sant.

Les mer

Frelsesvisshet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

InnledningVi skal i dette stykket ta for oss emnet frelsesvisshet. Jeg vil starte med å stille spørsmålet: Er det mulig å være en kristen uten å ha frelsesvisshet?

 

Les mer

Tags:
«Lammets sang»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sangen om lammet som gav sitt dyrebare blod, er en kjær sang for syndere i nød. Denne sangen blir født i hjertet når en mister troen på seg selv og får sin frelse i Jesus alene – med blikket festet på Jesus. Da er det godt å synge med Marius Giverholt (Sb 279:1):

Les mer

Fri som fuglen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra Bibelens første, blad til det siste, har den gamle slange og drage prøvd krefter på Guds folk, og den ugudelige verden har vært en trofast hjelper. De hadde gjerne slukt oss levende om de kunne. Men Gud være takk som gir oss seier ved Jesus Kristus!

Les mer

– Eg tok feil!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ein person sat vakt ved eit dødsleie. Personen som låg i senga hadde vore ateist, og ville ikkje ha noko med Gud å gjere. No låg han i ein døs og det gjekk mot døden. Plutseleg reiser han seg opp i senga og seier tydeleg: – Eg tok feil! Så seig han tilbake og anda ut.

Les mer

Nye muligheter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Under en stor auksjon ble det budt fram en gammel, støvet fiolin. Et par strenger var brustne og hang og slang. Auksjonarius holdt den opp. Ingen bød på den. «Kan den spille?», spurte en. Auksjonarius dro buen over strengene, og det kom en fæl låt. Alle lo, og én bød en dollar for moro skyld. Like før han skulle få tilslaget, spurte en mann om han kunne få prøve fiolinen. Han stemte de strengene som var hele, strammet buen og lokket fram fine toner. Det viste seg å være en gammel Stradivarius-fiolin, og da ble den solgt for mer enn tusen dollar. En mester så mulighetene.

Les mer

«Lasarus, kom ut!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det luktar alt av han, for han har lege der i fire dagar», vart det sagt om Lasarus. Men på Jesu ord kom han ut. (Joh 11:39-43).

Les mer

Seierskransen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De gamle grekere holdt store kappløp. I disse løp gjaldt det å komme først til mål for å vinne seierskransen. Den var gjerne en stor krans av laurbærblad.

Les mer

I påvente av tredje verdenskrig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva venter vi på? Ja, det kan være flere ting, men mange venter på en bedre verden. Noen synes å tro at verden er god eller i det minste er på vei til å bli bedre. «Det må vi i alle fall tro og håpe på», sies det, og så gjentar de til det utrettelige at slik vil det bli. Vi hører det ofte uttalt, mer eller mindre klart. Men ser det slik ut? Bibelen taler om «den nåværende onde verden». Verden er altså ikke god. Mange kristne bekjennere burde nok også komme til den erkjennelsen.

Les mer

Våre lamper slukner (19)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk.

Les mer

Guds kjærlighet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss – ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.» Ef 3:20-21

Les mer

Arbeid ikke for den mat som forgår
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv.» Joh 6:27

Les mer