Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2015
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2015
Gud har talt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Av Frank Jacobsen«Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» Rom 4:5-8

Les mer

Tags:
Guds ord vender ikke tomt tilbake
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet«Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram.» Jes 55:10-12

Les mer

Bruk Ordet!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.» Apg 10:44

Les mer

Utan pengar og utan betaling
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Å, alle de som tyrstar, kom til vatna! Og de som ingen pengar har, kom, kjøp og et, ja, kom og kjøp utan pengar og utan betaling vin og mjølk!» Jes 55:1

Les mer

Den beste maten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Barneandakt av Mia HallesbyKjære Jesus!Vi ber deg nå av hjertens grunn,velsign du denne andaktsstund.Og mett oss med ditt livsens brød,så svinner all vår sorg og nød.Amen!

Les mer

Politiske spenninger i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fra årsmeldingen«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Fil 1:6

Les mer

Bønnens Ånd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Herren kommer alle våre bønner i forkjøpet. Alt vi skal be om, har han lagt oss i munnen. Han vil selv gi oss bønnens Ånd. Så nådig er Herren, og likevel er vår tillit til ham så liten og svak! Nettopp derfor bør vi stadig rope om nådens og bønnens Ånd. For nåden gjør hjertet fast og stadig, og Ånden alene kan live oss opp. All vår elendighet kommer av vår åndløshet. Herren vil ikke gi oss sin Ånd uten at vi ber om det og lengter etter det. Men fordi de fleste foretar seg alt i sin egen ånd, er og blir de også i sin fattigdom og åndløshet. De er krøplingekristne som vil vite mer enn de vil gjøre, og som vil se lenger enn de vil gå.

Johannes Gossner (1773-1858)

Lov og Evangelium 2015 - Nr 06

Tags:
Våre lamper slokner (18)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, hadde uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men hans appellforkynnelse var mer kraftfull og uten liv enn sann bibelsk og sjelesørgerisk. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å få hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk ville helst få Lyngeid ut av menigheten, men Bakke støttet Lyngeid. Emly Mobekk fikk fred med Gud ved hjelp av sin bestemor. Mange var engstelige på grunn av et syn på himmelen. Noen døyvet angsten ved aktiviteter i forbindelse med menighetens jubileumsfest. Stian Røst prøvde å ta sitt eget liv. Grosserer Mobekk fikk hjerteproblemer. Ling så inn i evangeliet og kom tilbake for å ha møter. Pastor Bjørnås ble sendt på sykehus. Red.

Les mer

Ordet må gjøre verket
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmeldingenVår tro på Jesus er en tro som har sin grunn i Guds ord, og vår tro på Guds ords ufeilbarlighet og autoritet har igjen sin grunn i Jesus og hans apostlers forhold til Skriften. Det er Jesus som sier at Skriften ikke kan gjøres ugyldig, men at Loven (Toraen = GT) skal oppfylles inntil minste bokstav eller tøddel. Logisk og vitenskapelig er dette et sirkelargument, men for en troende er dette en sirkel han ikke kan bryte. Vi tror på Jesus i kraft av Skriften ved Den Hellige Ånds overbevisning, og vi tror på Skriften på grunnlag av Jesu myndighet.

Les mer

Heim til Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Heimen var lys og blid. Far og mor levde med Gud, og de førte sitt eneste barn – en god liten gutt – til den Frelseren de selv hadde funnet. Han satt på fanget til mor og hørte med glede om Jesus og levde sine barneår i barnlig tro på Gud.

Les mer

Jesus henter snart sine hjem
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15:4-5

Les mer

Brødhuset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å slå seg til for en tid i Moabs land.» Rut 1:1

Les mer

Fårenes hyrde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.» Jes 40:11

Les mer

Hva er bønn?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åp 3:20

Les mer

Bønnestien
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En misjonær hadde sitt arbeid i en liten by i Afrika. I nærheten av byen lå en åpen plass inne i skogen. Dit gikk misjonæren hver dag sammen med noen av de innfødte kristne for å lese og be. Da mange gikk inn til plassen hver dag, ble det til slutt en tydelig opptråkket sti.

Les mer

Troskap i det små
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange kristne har tenkt at de ville gjøre store ting for Gud. De syntes deres vanlige yrke var betydningsløst og lite. De fikk ikke utrettet noe for Gud på kontoret sitt, bak spakene i gravemaskinen, på sykehuset eller i omsorgsboligen.

Les mer

Tags:
Mors bønneplass
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Oppe på loftet var det innredet et værelse til Magnus og Tor. Nyrommet ble det kalt. Ute på selve loftet stod det fullt av kasser og store kister.

Les mer

Sjølvbedrag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Bibelen les me om nokre som var med i forsamlinga i byen Sardes. Ein dag får dei brev frå ein eldre forkynnar som hadde ein bodskap frå Herren til dei. Bodskapen var kort, men klar: «Eg veit om gjerningane dine, at du har namn av å leva, men du er død. Vakna opp ...» (Op 3:1).

Les mer

Våre lamper slokner (17)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Fryser De? Legen sto med hendene på ryggen og så ned på Bjørnås som de holdt på å legge til rette på operasjonsbordet. Han smilte forståelsesfullt mens han spurte. Han var vant til denne angstens skjelvinger som kom over pasienter når de skulle under kniven.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Situasjonen i Ukraina påvirker også forholdene i Moldova. Myndighetene i Transnistria krever nå at besøkende må ha personlig invitasjon for å komme inn. Politisk er det spent og en del ser med engstelse på hva Russland kan finne på. Putin har uttrykt at han ser på Transnistria som en naturlig del av Russland.

Les mer