Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2015
Search Keyword:
Total: 92 results found.
Tag: 2015
Våre lamper slokner (14)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk prøvde å få styret til å kaste Lyngeid, uten å lykkes. Et syn på himmelen hadde gjort mange urolige.Red.

Les mer

Troens gode strid
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Av alle Den Hellige Skrifts sannheter er det vel ingen som i den grad er skjult for Guds barn som den at vi i Kristus har en full befrielse fra alle våre fiender og derfor også en fullstendig seier over dem. Jesus har vunnet over alle våre fiender. Han har seiret over dem alle.

Les mer

Tags:
De kom ikke inn til bryllupet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Du har sikkert vært innbudt til et bryllup. Fra da av var bryllupet stadig i dine tanker. Du noterte ned datoen eller la innbydelsen på et synlig sted for at du ikke skulle glemme dagen. I tiden fremover planla du for å kunne være rede til festen.

Les mer

Øvelse i gudsfrykt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Øv deg i gudsfrykt! (1Tim 4:7)Øvelsen er en viktig del av vårt liv. Uten den kommer vi ingen vei med våre evner og interesser. En berømt musiker skal ha sagt: «Lar jeg være å øve én dag, merker jeg det selv. Lar jeg være å øve to dager, merker mine venner det. Og lar jeg være å øve i tre dager, merker det store publikum det».

Les mer

Hvor to eller tre er forsamlet i mitt navn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De helliges samfunn, troende samlet i Jesu navn og om hans ord, er en Guds ordning og ikke noe menneskelig påfunn. Gud har knyttet særlige løfter til denne samlingen om hans ord.

Les mer

Den trange port
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er uhyre trist at mange vakte som forsøker å gå inn gjennom den trange port, føres på avveier – dels av sitt eget hjerte og dels av umodne lærere og falske skrifter. Det at en blir sant omvendt, at loven får gjøre sin gjennomtrengende gjerning i hjertet, er så nødvendig at uten dette blir alt strev og all møye forgjeves. Både tro og gudsfrykt, ja, Kristus selv med all sin fortjeneste er uten nytte for en slik sjel.

Les mer

Da Jesus banket på kongens dør
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Lina Sandell (1832-1903) ble født på prestegården i Fröderyd i Småland. Hennes far, Jonas Sandell, formidlet henne de evangeliske tonene fra Carl Olof Rosenius. Hun ble kjent med vekkelse og frigjørende kristen forkynnelse.

Les mer

Det som var fortapt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kven var det Jesus kom for? Guds ord fortel oss at han kom for å leita opp og frelsa det som var fortapt (Luk 19:10).

Les mer

Våre lamper slokner (13)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Båtbygger Lyngeids vitnesbyrd om at Jesus sto utenfor menighetens dør og banket, uroet mange, deriblant pastor Bjørnås og grosserer Mobekk. Bjørnås inviterte Ling til å ha vekkelsesmøter, men han forkynte mer til religiøsitet og forbedring av det gamle menneske enn til syndserkjennelse og frelse i Jesus alene. Vakte ungdommer kom til båtbyggeriet og Lyngeid for å søke hjelp. Ling kom i sjelenød i møte med Lyngeid, og måtte reise hjem. Bjørnås og Mobekk prøvde å få styret til å kaste Lyngeid, uten å lykkes. Lyngeid ble oppmuntret av et brev fra Ling der han fortalte at han hadde sett inn i evangeliet og var blitt et helt nytt menneske. Red.

Les mer

Slangens list (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I de foregående artiklene har vi hørt hvordan djevelen samler sine tropper for å gi dem råd om hvordan de best kan angripe Guds rike framover.

Les mer

Tags:
Den trange døra
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24

Les mer

Bor du i kjelleren?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er et berømt bilde av William Holman Hunt som forestiller Frelseren. Han står foran et hus, hvor han banker på for å bli lukket inn.

Les mer

Tags: