Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2016
Search Keyword:
Total: 89 results found.
Tag: 2016
Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

EleveneI høst bor bare én elev i internatet, sammen med mann og barn i leilighet på Solbakken. Resten av elevene er dagelever og bor forskjellige steder i Vestfold. Foreløpig er det seks elever i klasserommet, men det kommer trolig et par til om kort tid. Ingen av årets elever kjenner noe til NLL og den luthersk-rosenianske læretradisjon. Bibelkunnskapen er ikke like stor som vi er vant til. Vær med i bønn om at Den Hellige Ånd får åpenbare Jesus for hjertene!

Les mer

Han bærer alle ting med sitt krafts ord
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.» Heb 1:3

Les mer

Frelst ved Jesu liv
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Rom 5:11

Les mer

Vår frelsedag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gjennom omvending og tru på Jesus blir eit menneske frelst. Når det gjeld omvendinga, kan ein seia at det er to hovedgrupper: Dei som vert omvende – og dei som omvender seg. «Vend du meg om, så vert eg omvend!» (Jer 31:18). «Frels meg, så vert eg frelst!» (Jer 17:14).

Les mer

Et nådens evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nei, dette kan ikke stemme. De troende, de gode og gudfryktige, disse alvorlige og rettskafne kristne, som virkelig praktiserer sin helliggjørelse og alltid vandrer med Gud – dem kan nok Gud elske. Men ikke meg; ugudelig, lettsindig, ustadig, ulydig, som virkelig synder mot Gud. Som vet bedre, men titt gjør det onde. Som ikke er alvorlig, og ikke en gang virkelig angrer min synd. Ikke alvorlig kan be og våke! – Å, Gud! Kan virkelig evangeliet også være til meg? Skulle Gud kunne elske slike som meg? Å, nei, helt umulig!»

Les mer

Hvem var Carl Olof Rosenius?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Carl Olof Rosenius ble født 3/2- 1816 i Västerbotten i Sverige. Han døde 24/2-1868, bare 52 år gammel.

Les mer

Tags:
Du er fri!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt og rett i dine øyne.» Jer 40:4

Les mer

For Herrens åsyn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag av referat fra årsmøtet i NLL 2016Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes.

Les mer

Tags:
Herren søker å frelse synderen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Når han så på kobberslangen, ble han i live.» 4Mos 21:9

Les mer

Tags:
Guds vei og omveiene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» Jes 55:7

Les mer

Veien til Moria (6)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Sak 3:1-10

Sakarja var profet i tiden etter at de første jødene hadde vendt tilbake til Jerusalem og Juda fra fangenskapet i Babel. Serubabel hadde et par tiår tidligere ført 50 000 jøder tilbake.

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1:13

Les mer

Soloppgang fra det høye
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Han lot soloppgang fra det høye gjeste oss (Luk 1:78).

Les mer

En levende vei inn til Guds trone
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Heb 4:15-16

Les mer

Gud Herren er sol og skjold
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ingenting kan erstatte solen ute i naturen. En kan opplyse natten så meget en vil, og sende elektriske lysstråler ut i mørket, det er og blir natt likevel.

Les mer

Kristendom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva ville du svare, dersom du ble bedt om å si kort hva kristendom er? Antakelig ville du nevne at det er å leve som en sann kristen, å lese og be og gjøre godt. Og det er sant at det også hører med til kristendommen. Men kanskje opplever vi en dag at vi ikke eier kristendom i oss, for det har gått så dårlig med vår egen kristendom.

Les mer

Nytt fra Bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Klipp fra årsmeldingen for 2015Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus (Joh 10).

Les mer

Sjelens fortrolighet med Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den kjente vismann Aristoteles har sagt at det aldri kan bli noe virkelig vennskap mellom Gud og mennesket, da Gud er så høyst forskjellig fra menneskene. Men han taler som den blinde om fargene. Guds Sønn er blitt menneske og er blitt oss lik. Som Jesu venner blir vi Guds venner.

Les mer

Veien til Moria (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

3Mos 16 – Den store forsoningsdagenVi så ved påskelammet hvilken veldig betydning blodet hadde. Det var det viktigste av alt, å være bak blodets vern og beskyttelse.

Les mer

Kjøp den laglige tid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Fra årsmelding om misjonsarbeidet i Moldova«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» (1Kor 16:9)

Les mer