Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2016
Search Keyword:
Total: 89 results found.
Tag: 2016
Åndssituasjonen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

- Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Land! Land! Land! Hør Herrens ord!» (Jer 22:2)

Les mer

Bryt nytt land!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet«Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere.» (Hos 10:12)

Les mer

Her en kilde rinner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

William Cowper (1731-1800) var en av Englands største diktere i andre halvdel av det 18. århundre. Han mistet som seksåring sin mor, som han var sterkt knyttet til. På skolen ble han tidlig et mobbeoffer, men fullførte jusstudiet, som han aldri praktiserte. Han var svært plaget med melankoli og alvorlige depresjoner. Da han var 24 år, mistet han sin far, men venner hjalp ham til en stilling som sekretær i Overhuset. Men da han skulle begynne, taklet han ikke presset. Han ble tvangssendt til et privat asyl drevet av en kristen lege. Etter å ha slitt med mørke og dyp angst i åtte måneder, fant han en oppslått Bibel og leste om Lasarus’ oppvekkelse. Ikke lenge etter leste han fra Romerbrevet (3:25) om Jesus Kristus, som Gud stilte til skue i sitt blod som en nådestol ved troen. Da rant lyset og han fikk se at Jesus var hans frelser.

Les mer

Veien til Moria (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter, skal dere regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den fjortende dag i denne måneden.

Les mer

Nåde eller fortjeneste?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gud lønner på sine egne vilkår. Slik er lignelsen om arbeiderne i vingården å forstå. Den er fortalt for å si oss noe stort og merkelig om Gud: Han vil stelle med oss etter vilkår som han selv fastsetter. Han vil stelle med oss i nåde, og ikke etter det vi fortjener. (…)

Les mer

Evangeliets rette kjennemerke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det hender at man misforstår evangeliet, og mener å høre det hvor det faktisk ikke finnes. Finnes det noe tegn som vi kan kjenne evangeliet på?

Les mer

Kven klagar, fordømer og skil?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kven vil klage Guds utvalde? Kven er den som fordømer? Kven vil skilje oss frå Kristi kjærleik? Desse tre spørsmåla mot slutten av kapittel 8 i Romarbrevet er på eit vis ei oppsummering av bodskapen som Paulus har formidla utover heilt frå Rom 3:21.

Les mer

Synd og nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du har berre trøytta meg med syndene dine, og gjeve meg møde med misgjerningane dine. Eg, ja eg er den som slettar ut misgjerningane dine for mi skuld, og syndene dine kjem eg ikkje i hug.» Jes.43:24-25

Les mer

Nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En ung pike kom til keiser Napoleon og bad beveget:

Les mer

Syndenes forlatelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer.» Sal 103:2-3

 

Les mer

Frelst av nåde – eller bare nåde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Er dette en motsetning? Ja, det kan være som motsetningen mellom tro og vantro. Tankene omkring dette begynte med noe som jeg hørte. Det hendte da liberale romersk-katolske og lutherske teologer hadde kommet til at «nå er vi enige om at vi blir rettferdiggjort av nåde». Da kommenterte Carl Fredrik Wisløff: «Nei, vi er fremdeles ikke enige, for vi tror at man blir rettferdiggjort av nåde alene».

Les mer

Blott din veg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Blott din veg, o Herre Herre, ei min egen vil jeg gå,om med roser eller torner du min livsveg tegne må.For på dine veger, Herre, torner slår i roser ut,mens på mine egne stier roser torner blir til slutt.

 

Les mer

Daniels forsett
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter at vi i innledningen av Daniels bok, i det første kapittelet, har hørt hvordan Babels konge innordnet livet til de unge israelittene slik at deres sinn og tanke skulle vendes bort fra livet i Jerusalem, får vi i det åttende verset et markant «men»: «Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren».

Les mer

Tags:
En dypt alvorlig situasjon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Uttalelse fra NLLIkke uventet bestemte kirkemøtets flertall 11. april at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Noen korte momenter i denne dypt alvorlige situasjon:

Les mer

Fra lys til mørke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Joh 8:36

Les mer

Veien til Moria (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

OfferlammetVi har nevnt tidligere at Adam og Eva ikke hadde noen Bibel. Det hadde heller ikke Abraham og hans etterkommere. Og selv etter Mose tid, når Gud lar Moses skrive ned sitt ord, tok det lang tid før folket selv kunne lese og omgås Guds ord jevnlig. Derfor måtte Gud tale til dem gjennom anskuelige handlinger, seremonier, gudstjenester og høytider. Det var folkets Bibel.

Les mer

Nasjonal frihet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Land! Land! Land! Hør Herrens ord!» Jer 22:29

Les mer

Friheten i Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Til frihet har Kristus frigjort oss.» Gal 5:1

Les mer

Kristendommen og religionene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Som nordmenn tilhører vi et kristent folk. Det vil si at det norske folk bygger på kristendommen. I Gulatingsloven heter det: «Dette er det første av lovene våre at vi skal bøye oss mot aust og be til den hellige Krist». Kristendommen har med andre ord vært grunnlaget for lov og rett så lenge som det har vært noen skriftlig fiksert lovgivning i Norge. Og i Grunnlovens § 2 er i nyere tid det samme prinsippet blitt knesatt klart og utvetydig. (Revisjon av 9. mai 2014 har endret dette. Nå er kristendommen og humanismen vårt nye verdigrunnlag. Red. anm.)

Les mer

Gudsfrykt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når vi tenker på hvem Gud er, kan vi ikke annet enn kjenne en hellig frykt.

Les mer