Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2016
Search Keyword:
Total: 89 results found.
Tag: 2016
Den som vil berge sitt liv…
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gjennom beretningen om Daniels tre venner og ildovnen (Dan 3), får vi en levende anskuelsesundervisning på det Jesus sier i Johannesevangeliet (12:35): «Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv».

Les mer

Tags:
Ære av menneske
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Det var likevel mange som trudde på han, mellom rådsherrane òg. Men på grunn av farisearane sanna dei det ikkje, så dei ikkje skulle verta støytte ut av synagoga. For dei ville heller ha ære av menneske enn ære av Gud.» Joh 12:42-43

Les mer

Veien til Moria (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Dette er andre del av artikkelserien som vil komme i bladet framover. Første del, stod i forrige nummer. Red.

Les mer

Reisebeskrivelse fra Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I tiden 23. januar til 25. februar besøkte Marit og Ingar Gangås Bolivia og Peru. Formålet med turen var å samtale med medarbeiderne i «Såmannen», planlegge det videre arbeidet sammen med dem og fullføre korrekturen på «Husandaktsboken» av Rosenius og andaktsboken «Bibelske skatter» av Luther. Etter to års arbeid med manuskriptene, er begge bøkene nå endelig klare for trykking, den første i Bolivia og den andre i Peru.

Les mer

Korset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det var tidlig på våren. Noen reisende satt i et hyggelig lite hotell i en landsby i Sveits. De hadde utsikt til de mektige Alper. De planla å bestige den nærmeste fjelltoppen. Hotellverten som hørte på, ristet på hodet og sa:

Les mer

Ludvig Hopes kirkesyn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

De troendes forhold til statskirken og frikirkeneDen ytre kirkeorganisasjon er ikke identisk med kirken, men er kun en menneskelig størrelse, som et stillas i forhold til selve byggverket (Guds rike).

Les mer

Tro er full visshet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Heb 11:1

Les mer

Tags:
Den tronge porten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Gå inn gjennom den tronge porten! For vid er den porten og brei er den vegen som fører til fortapinga, og mange er dei som som går inn gjennom han. For trong er den porten og smal er den vegen som fører til livet, og få er dei som finn han.» Mat 7:13-14

Les mer

Veien til Moria (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Skriften sier at Guds Sønn er utvalgt fra evighet av til å bli vår frelser. Før verdens grunnvoll ble lagt, fattet Gud sitt evige råd om menneskets frelse. Frelsen er altså ikke en nødløsning, men det har vært Guds råd fra første stund av.

Les mer

Guds underlige veier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

John Bunyan (1628-1688) levde i en tid da bare prestene hadde lov til å preke.

Les mer

Lammet må ikke deles!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning.» 1Kor 1:30

Les mer

Ordet om korset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Korset som ble reist på Golgata vil til alle tider bli stående som de kristnes seierssymbol. Krusifikset minner om Jesu lidelse, men det tomme korset vil alltid ha en spesiell plass for Guds folk. Det vitner om at vi har en levende frelser. Jesus har stått opp fra de døde. Korset er tomt. Døden er oppslukt til seier!

Les mer

Mitt vitnesbyrd om korset
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det året jeg ble student, fikk jeg en kjær gave av en venn. Den ble meg kjær – ikke fordi den var kostbar, for det var den ikke – men fordi den kom til å tale så sterkt til min sjel.

Les mer

Åndelege brytningar
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det finst eigentleg berre to slags menneske på jorda: frelste og ufrelste. Desse kan igjen delast i tre kategoriar: frelste, ufrelste og religiøse.

Les mer

Hva er kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utviklingen i Den norske Kirke er tragisk. Hva gjør vi nå? Slik er det mange som spør. Da kan det være på sin plass først å spørre hva kirken er.

Les mer

De to lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En liten by som lå ved sjøen, hadde på det høyeste punkt et fyr. Langt ut over det åpne havet sendte det sine stråler og viste skipene vei. Likevel hendte det at de støtte på et skjær like ved innløpet til byen. Det ble derfor satt en mindre fyrlykt på dette farlige stedet.

Les mer

Se opp!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En dekksgutt skulle for første gang klatre opp i masten. Det gikk godt i begynnelsen, men etter hvert som han kom høyrere opp, ble han svimmel og redd for å falle ned.

Les mer

Den nye pakts tempel og prestetjeneste (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den åndelige gudstjenesteÅ være prest i bibelsk betydning (hierevs) er å være offerprest. Vårt ord prest (presbyteros) betyr egentlig eldste og sikter til noe ganske annet.

 

Les mer

Når Guds tempel ødelegges
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Før jeg vil forsøke å klargjøre mitt anliggende med denne artikkel, siterer jeg et avsnitt fra Bibelen (1Kor 3:10b- 20):

Les mer

Vil du holde korset opp for meg?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da jeg var liten gutt, fikk vi barna lov å hjelpe mor og far når de gjorde i stand haven om våren. Vi fikk også hvert vårt lille bed, som vi kunne stelle som vi ville. Jeg minnes ikke hvordan de andre bedene så ut; men mitt eget bed hadde form av et kors.

Les mer