Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2016
Search Keyword:
Total: 89 results found.
Tag: 2016
Den åndelige søvn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bibelen forteller at åndelig søvn er den viktigste åndelige dødsårsaken i den siste tid før Jesu gjenkomst. Åndelig søvn vil føre til at mange bekjennende kristne vil leve i et selvbedrag, for så for sent å oppdage at de er evig fortapt (Mat 7:22-23). Derfor er det at Guds ord, og Jesus selv, igjen og igjen sier: Våk! (Mat 24:42)

Les mer

På Ordets klippegrunn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 1Kor 3:11

Les mer

Betydningen av «de helliges samfunn»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyDet fortelles at en bonde hadde sju sønner. På den tiden var hver gård et lite rike for seg selv, og det gjaldt å forsvare seg mot fiendtlige naboer og andre angrep.

Les mer

Jesu omskjærelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Nyttårsandakt av Vladimir Moser, Moldova«Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv.» Luk 2:21

Les mer

Den nye pakts tempel og prestetjeneste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den gamle pakts åpenbaring – tabernakletSentrum i Guds åpenbaring til frelse var gudstjenesten i tabernaklet, og senere tempelet. Der tok Gud selv bolig, der åpenbarte han sitt råd og sin herlighet, midt i folket. Ved innvielsen av tabernaklet kan vi lese at skyen som fulgte israelsfolket la seg over og dekket tabernaklet, og Herrens herlighet fylte tabernaklet (2Mos 40:34ff). Det samme gjentok seg ved innvielsen av tempelet (1Kong 8:10; 2Krøn 7:1ff).

Les mer

Kirken og lekmannsarbeidet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Et lite tilbakeblikkLa meg ta et kort tilbakeblikk på hvordan lekmannsarbeidet har utviklet seg i disse snart 150 årene.

Les mer

Hva med lekmannslinjen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da menighetsrådsloven ble vedtatt i 1920, var det mange gode, troende prester. Likevel mante både Ole Hallesby og Ludvig Hope det troende lekfolk til å boikotte menighetsrådene. «Brødre, bruk ikke deres kraft på å organisere statskirken, den lar seg ikke organisere. Men bruk deres tro, bønn og forsakelse til som Guds folk å få vår hele rett i statskirken: Vår bibel, vårt nattverdbord og vår dåp» (Hope).

Les mer

Tid for ettertanke
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi er ofte ureflekterte. Vi går i vante spor uten å stille spørsmål. Det er jo naturlig mens man ennå bare er barn, men når en blir voksen bør man reflektere litt mer. Ikke minst bør det gjelde på det åndelige området. Vi kan for eksempel tenke på våre møteformer og på innholdet i det vi lærer og står for. Hvor og hvorfor har det blitt som det er i våre sammenhenger? For det kan være ganske ulikt. Jeg er oppvokst i den svenske kirken, i en høykirkelig landsdel. Og det går noe tid før man reflekterer over saker og ting. Hvorfor har kirkene alter, messehagler (skrud) og embeter? Hva gjør vin og brød til «nattverd» osv.? Det er nok slik at det finnes både en god og en dårlig arv. Vi burde ta vare på det som er godt.

Les mer

Korsets anstøt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet.» Rom 1:16a

Les mer