Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 84 results found.
Tag: 2017
Trøstens grunn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» Jes 40:2

Les mer

Arv og testamente
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Frelsa kan liknast med ein arv, testamentert til alle menneske. Arven må difor kunngjerast for alle, for vi er alle syndarar; slik at einkvar kan få ta han i eige.

Les mer

La livet tale!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange kjenner nok den store kunstner Dorés navn. Mest berømt er han for sin praktfulle bildebibel.

Les mer

«Hedningenes lys»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørke, ut av fengslet.» Jes 42:5-7

Les mer

Det femte bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke slå i hjel!» 2Mos 20:13

Les mer

Bekymringer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Bekymringene tærer på legemet og svekker sjelens kraft. Bekymringene kommer igjen og igjen. De er som fluene. Tar jeg en vifte og jager dem bort, er de snart tilbake.

Les mer

Den lutherske kirken i Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Moldova«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.» (Ef 1:17-18)

Les mer

Referat fra Årsmøtet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

NLLs årsmøte ble avholdt 13. juli i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes. Møtet ble åpnet av Reidar Heian, og Rami Seppälä hadde andakt (gjengitt i L&E 7/17). Konrad Fjell ble valgt til møteleder, Paul Bergene Holm til protokollfører og Olav Fossdal referent til «Lov og Evangelium».

Les mer

Tags:
Enken i Nain
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne: Gråt ikke! Så gikk han borttil og rørte ved båren. De som bar den, stanset, og han sa: Unge mann, jeg sier deg: Stå opp! Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa: En stor profet er reist opp iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og i hele landet der omkring.» Luk 7:11-17

Les mer

Rettighet hos Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.» Mat 15:27

Les mer

Rafael Veizaga på Norgesbesøk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I tiden 22.-28. juni var Rafael Veizaga fra Bolivia på besøk i Norge. (Rafael er tidligere omtalt flere ganger i «Lov og Evangelium»). Han hadde visum for et opphold hos sin datter i Spania, og på kort varsel ble det lagt til rette for å få ham videre hit.

Les mer

"Såmannen" godkjent i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange har vært med og bedt om at «Såmannen» må få sin egen juridiske person og bli registrert som et selvstendig misjonsarbeid av bolivianske myndigheter. Lørdag 2. september kom den gledelige meldingen om at fylkesmannen i byen Sucre hadde signert søknadspapirene uten flere merknader.

Les mer

En Herrens tjener
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Damián Heredia av Ingar Gangås 

–Arequipa by har vokst fra 1 til snart 1,5 millioner innbyggere på noen få år. Folk flytter inn fra landsbygdene og bygger enkle hus av steinblokker og bølgeblikkplater i utkanten av byen. Der er det tørt, uten noe vegetasjon, og ørkensanden svir i øynene når det blåser. Fattigdommen er stor, og den åndelige nøden større. Kunne vi bare nå dem med evangeliet!

Les mer

Guds ord går i oppfyllelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding for BibelskolenDet som kjennetegner Guds ord i forhold til all annen profetisk tale, er at det går i oppfyllelse, mens det han ikke har talt, ikke oppfylles (jf. 5Mos 18:21f).

Les mer

Martin Luther – staten og kirken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Martin Luther bygde sin lære på Guds ord. Han viste at det er «to regimenter», det verdslige og det kirkelige. Det kirkelige, eller åndelige, skal ikke blande seg i det verdslige, som Jesus sier: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden» (Joh 18:36). Det gjelder å følge hans ord: «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!»

Les mer

Tags:
Misjonssinn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi taler ofte om misjonsinteresse. Men når jeg leser Jesu lidelseshistorie, leser Apostlenes gjerninger og brevene i Det nye testamente, slår det meg bestandig: Dette er mer enn å være interessert i noe.

Les mer

Trøst mitt folk!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Profeten Jesaja forkynte dom over Israel på grunn av deres avgudsdyrkelse og frafall. Snart skulle bortførelsen til Assyria komme, og deretter fangenskapet i Babylonia. Bare «den lille rest» – de som omvendte seg og trodde på Herren – kunne frelses. Red.

Les mer

Det fjerde bud (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12.

Les mer

Reiseskildring fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I månedsskiftet september/oktober 2016 fikk jeg anledning til å være med Per til Moldova igjen. Målet med reisen var å besøke noen av flokkene der nede og ordne med økonomiske anliggender.

Les mer

Tags:
«Lær dem alt det jeg har befalt dere!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Utdrag fra årsmelding fra Landsstyret«Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mat 28:18-20

Les mer