Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 50 results found.
Tag: 2017
Da evangeliet endelig kom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Ingar Gangås«Reaksjonen hos min far var at han kastet seg rett ned på jordgulvet. Han strakte begge armene mot himmelen og lovet Gud, lenge: – Tenk, nå har jeg bedt i 40 år! Ingen av mine barn er blitt vunnet ennå, men takk at jeg nå endelig får oppleve at det kommer noen som kan forkynne oss evangeliet!»

Les mer

Om å bli gammel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den gamle hinker i veimed stokken –det blir litt tungt nåå følge flokken.En stein ved veien står laglig til –han sitter ned og må ta en hvil.

Les mer

Tags:
Avlatshandelen og Luthers 95 teser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter den romerske lære skal den troende kristne bekjenne sine synder for presten, og så får han syndsforlatelse. Hvis det gjelder særlig grove synder, må han gå til biskopen. Ved siden av syndsforlatelsen ble det vanlig at presten kunne pålegge synderen kirkestraff, f. eks. å be en rekke bønner, faste en lengre tid, reise på valfart til en helgen e. l. Men i stedet for denne kirkestraffen kunne synderen betale en større eller mindre sum til et godt formål. Det ble kalt avlat. Ved å utføre den gode gjerning eller ved å betale, blir synderens tid i skjærsilden forkortet. Kirken lærte nemlig at onde mennesker etter døden kommer til helvete, og i middelalderen var man ikke i tvil om at dit kom de aller fleste. De gode, troende menneskene kommer ikke direkte til himmelen, det gjør bare kirkens helgener. De gode farer til skjærsilden, hvor de pines og renses inntil de har gjort fyldest og er straffet tilstrekkelig for sine overtredelser. Nå kan sjelens pine i skjærsilden formildes eller forkortes på forskjellige måter, spesielt ved at man leser messer for de døde, gjør gode gjerninger til fordel for dem, eller erverver avlat til deres beste.

Les mer

Tags:
Kast ditt brød på vannet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja til åtte. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene bli dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut sæd om morgenen og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode». Pred 11:1-6

Les mer

Katekismen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ordet katekisme betyr barnelærdom. Gjennom mange slektledd har alle skolebarn og konfirmanter måttet lære budene utenat og likeså Luthers forklaring. Vel har det for mange vært et pugg og et slit, men så har de også kunnet gå ut i livet med kunnskapen om hva det er som er Guds hellige vilje.

Les mer

Da lovboken ble borte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det fatale hendte en gang i Israels historie at lovboken ble borte (2Kong 22; 2Krøn 34). Det skjedde underlig nok i selve templet. Ikke ble den stjålet og ikke ødelagt av brann. Den ble simpelthen somlet bort. Man hadde ikke lenger bruk for den, ikke ble den lest og ikke ble folket undervist i den. Den forsvant ganske stille og ingen spurte etter den. Man merket ikke engang at den var borte. Imens snek fremmed gudsdyrkelse seg inn.

Les mer

Det andre bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn.» 2Mos 20:7a

Les mer

Luthers kjære Katarina
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Katarina av Bora ble Martin Luthers kone. Han kalte henne ofte bare «Mester Käte». Med sin visdom og trofasthet ble hun til uvurderlig støtte og hjelp for sin mann. Hun skapte et hjem som ble av stor betydning for Martin Luther og hans virke. Red.

Les mer

Tags:
Jesu kors og vårt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus begynte å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem for å bære sitt kors og dø (Mat 16:21), underviste han samtidig om at også de skulle bære sitt kors: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg» (v. 24).

Les mer

Tags:
Martin Luthers åndelige gjennombrudd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds rettferdighetSelv om Luther lenge hadde vært lærer for andre, hadde han ikke selv funnet fram til klarhet og indre fred. Det skjedde ved et åndelig gjennombrudd i tiden 1512-13, og midlet til det ble ordet fra Romerbrevets første kapittel (v. 17): «For i det (evangeliet) åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve».

Les mer

Tags:
Det beste legemidlet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Mat 24:12

Les mer

Verdens kullild
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem.» Luk 22:55

Les mer

Lignelsen om de to sønnene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i vingården! Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja, herre! – men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Mat 21:28-32

Les mer

Jesu blikk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert.» Luk 22:61-62

Les mer

Det herlige lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva var det som førte Martin Luther til den fulle klarhet og innsikt i Guds ord? Han sier det selv: Han fikk lys over forskjellen mellom loven og evangeliet.

Les mer

Si alltid sannheten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyEn ung kontormann kom i fengsel for bedrageri. Han hadde kone og barn, og tanken på framtiden trykket ham svært mens han satt der i fengsel. En dag satt fengselspresten hos ham.

Les mer

Martin Luthers troskamp
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ved universitetetI 1501 ble Martin Luther immatrikulert som student ved universitetet i Erfurt. Der leste han både latin, filosofi og teologi i fem år, og så begynte han på rettsvitenskap. Han kastet seg over den med begeistring og ble en av de aller dyktigste studentene, spesielt i naturvitenskap. Han tok «magistergraden» og dermed ble han selv universitetslærer.

Les mer

Tags:
Bøn om vekkjing
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er naturleg for ein kristen å be om vekkjing. Under slik bøn er det viktig å spørja seg sjølv om det kan vera noko i mitt eige liv som kan stå i vegen og vera ei hindring. Ein ting er sikkert; er det synd som vi ikkje vil skiljast frå, så vert ein eit hinder både for seg sjølv og for andre.

Les mer

Hvor går kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus.

Les mer

Skyldig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og de sa til ham: Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss? – For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem: Ta meg og kast meg i havet! Så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det er for min skyld at denne stormen er kommet over dere.» Jonas 1:11-12

Les mer