Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 84 results found.
Tag: 2017
Den gode Guds engel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling for barnEn fattig gutt på 10 år sto en dag utenfor en skoforretning i New York. Han var barfotet og skalv av kulde. Han sto og betraktet alle skoene og støvlene i butikkvinduet.

Les mer

Tags:
Guds etterfølgere
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» Ef 5:1

Les mer

Som får blant ulver
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg fikk for flere år siden en CD som inneholdt så godt som alle artikler og bøker av Hugo Odeberg. Få teologer fra forrige århundre har lik ham kastet lys over Jesu forkynnelse, og ikke minst hva som er forskjellen på fariseisme og kristendom. Jeg har gledet meg over å lese en rekke artikler fra tidsskriftet Erevna, som utkom fra 1944 til 1957. Noe av det mest interessante er hans mange «Antäckningar til nytetstamentliga texter».

Les mer

Det fjerde bud (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12.

Les mer

Martin Luther på Wartburg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Gud være lovet at det glapp, byttet slapp gjennom garnet, Luther var allerede i sikkerhet.

Les mer

Tags:
«Den lille flokk»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I forrige nummer fikk vi høre at profeten Jesaja måtte forkynne dommens ord over Israel og Juda på grunn av vantro og frafall fra Herren. Bortførelsen til Assyria for Nord-riket, og fangenskapet i Babel for Sør-riket, var uunngåelig og måtte komme (artikkelen: Når Gud tukter og trøster). Nå skal vi høre mer om hvordan Gud lot straffen ramme sin egen Sønn, og hvordan han leder mennesket «gjennom dom» for å føre det «til frelse» på den eneste trøstegrunnen som holder, som er gjenløseren Jesus Kristus. Red.

Les mer

Når Gud tukter og trøster
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En av de sannheter Martin Luther fikk lys over, var at alt Guds ord kommer til oss som lov og evangelium. Det er som et tveegget sverd. Loven dømmer og viser oss at vi står skyldige og fortapte overfor den hellige Gud. Evangeliet er ordet om Jesus og det han har gjort til vår frelse. Hos profeten Jesaja ser vi dette så tydelig. Dommen forkynnes med «malmtunge» slag. Mennesket fratas alt håp om redning. Så kommer evangeliets tale så uventet – med frelse i Jesus alene. Red.

Les mer

Bibelleseplan for barn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Landsstyret har besluttet å bevilge 50 000 kr. til trykking av nytt opplag av «DESCUBRE los tesoros de la Biblia» (Oppdag skattene i Bibelen.). Dette er en bibelleseplan for barn som er laget av misjonær Gerd Vie i samarbeid med nasjonale medarbeidere i Bolivia. Det forrige opplaget er utsolgt, og det har vært vanskelig å skaffe midler til en ny utgivelse.

Les mer

Tags:
Martin Luther og riksdagen i Worms
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Martin Luther var en kjetter. Det tenkte paven, og andre med ham. Den unge keiser Karl V mente også at nå skulle denne kjetteren fengsles og brennes. Men så lett gikk det ikke, for folkemeningen i Tyskland var på Luthers side. Keiseren gikk derfor med på at Luthers sak skulle behandles på den første riksdag som han skulle holde. Det var i Worms i 1521. Paven og hans kirkefyrster mislikte dette sterkt. Det var aldri skjedd tidligere at en riksdag, det vil si en forsamling av lekmenn, skulle sette seg ned som overdommere i en kirkelig sak som allerede var avgjort i Rom. Men det hjalp ikke, på annen måte kunne paven ikke få kloen i Luther.

Les mer

Tags:
Rik i Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Rikdom kan være så mangt for oss mennesker. Men for de fleste av oss er det penger og frihet vi strever mest etter. Mange legger ned et stort arbeid for å nå sine mål. Noen lykkes mer, mens andre lykkes mindre. Men når døden kommer, skilles vi alle fra vår jordiske rikdom. Vi får ingen ting av dette med oss i graven.

Les mer

Avguden mammon
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har alle eitt eller anna forhold til avguden mammon. Vi gir av våre pengar til misjonen. Mange gir mykje, andre mindre, men truleg er det ikkje så mange som gir så mykje som den fattige enkja som gav to skjervar. Eg meiner å ha høyrt sagt at det var nok til mat for ein dag. Ho gav av sin fattigdom alt det ho åtte, alt det ho hadde å leva av (Mar 12:41-44). Ho var løyst frå mammon. For ei tid tilbake høyrde eg ein som sa at når han kom til himmelen, ville han spørja den enkja kva ho fekk til middag den dagen!

Les mer

Det tredje bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!» 2Mos 20:8

Les mer

Livets brød
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus er livets brød. Men dette brød må etes. Det må tilegnes av deg og meg. Og det skjer ved tro. Jesus bruker ordene «ete» og «drikke» som billedlige uttrykk for det å tro. Tror du på Jesus? Vil du tro på ham? Her svarer noen: Jeg kan ikke tro. Jeg har prøvd, men det er umulig for meg. Om Gud bare ville gi meg et tegn, gi meg noe håndgripelig! Det kommer ikke saken ved, om du kan tro eller ikke.

Les mer

Kontor for «Såmannen» åpnet i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Torsdag 23. februar åpnet Lekmannsmisjonen et leid kontor for arbeidet gjennom «Såmannen» i byen Sucre i Bolivia. Kontoret ligger sentralt plassert, bare et og et halvt kvartal fra «plazaen» (sentrum). Vår medarbeider, Gonzalo, med kona Carmen, og barna Natalia og Bernardo, var med på åpningen, sammen Graciela og Joel Vera og andre innbudte. Til sammen var vi 15 personer samlet.

Les mer

Da evangeliet endelig kom
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju ved Ingar Gangås«Reaksjonen hos min far var at han kastet seg rett ned på jordgulvet. Han strakte begge armene mot himmelen og lovet Gud, lenge: – Tenk, nå har jeg bedt i 40 år! Ingen av mine barn er blitt vunnet ennå, men takk at jeg nå endelig får oppleve at det kommer noen som kan forkynne oss evangeliet!»

Les mer

Om å bli gammel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Den gamle hinker i veimed stokken –det blir litt tungt nåå følge flokken.En stein ved veien står laglig til –han sitter ned og må ta en hvil.

Les mer

Tags:
Avlatshandelen og Luthers 95 teser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter den romerske lære skal den troende kristne bekjenne sine synder for presten, og så får han syndsforlatelse. Hvis det gjelder særlig grove synder, må han gå til biskopen. Ved siden av syndsforlatelsen ble det vanlig at presten kunne pålegge synderen kirkestraff, f. eks. å be en rekke bønner, faste en lengre tid, reise på valfart til en helgen e. l. Men i stedet for denne kirkestraffen kunne synderen betale en større eller mindre sum til et godt formål. Det ble kalt avlat. Ved å utføre den gode gjerning eller ved å betale, blir synderens tid i skjærsilden forkortet. Kirken lærte nemlig at onde mennesker etter døden kommer til helvete, og i middelalderen var man ikke i tvil om at dit kom de aller fleste. De gode, troende menneskene kommer ikke direkte til himmelen, det gjør bare kirkens helgener. De gode farer til skjærsilden, hvor de pines og renses inntil de har gjort fyldest og er straffet tilstrekkelig for sine overtredelser. Nå kan sjelens pine i skjærsilden formildes eller forkortes på forskjellige måter, spesielt ved at man leser messer for de døde, gjør gode gjerninger til fordel for dem, eller erverver avlat til deres beste.

Les mer

Tags:
Kast ditt brød på vannet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja til åtte. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste. Like lite som du vet hva vei vinden farer, eller hvordan benene bli dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Så ut sæd om morgenen og la ikke hånden hvile når det lir mot kveld. For du vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode». Pred 11:1-6

Les mer

Katekismen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ordet katekisme betyr barnelærdom. Gjennom mange slektledd har alle skolebarn og konfirmanter måttet lære budene utenat og likeså Luthers forklaring. Vel har det for mange vært et pugg og et slit, men så har de også kunnet gå ut i livet med kunnskapen om hva det er som er Guds hellige vilje.

Les mer

Da lovboken ble borte
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det fatale hendte en gang i Israels historie at lovboken ble borte (2Kong 22; 2Krøn 34). Det skjedde underlig nok i selve templet. Ikke ble den stjålet og ikke ødelagt av brann. Den ble simpelthen somlet bort. Man hadde ikke lenger bruk for den, ikke ble den lest og ikke ble folket undervist i den. Den forsvant ganske stille og ingen spurte etter den. Man merket ikke engang at den var borte. Imens snek fremmed gudsdyrkelse seg inn.

Les mer