Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2017
Search Keyword:
Total: 84 results found.
Tag: 2017
Det andre bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn.» 2Mos 20:7a

Les mer

Luthers kjære Katarina
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Katarina av Bora ble Martin Luthers kone. Han kalte henne ofte bare «Mester Käte». Med sin visdom og trofasthet ble hun til uvurderlig støtte og hjelp for sin mann. Hun skapte et hjem som ble av stor betydning for Martin Luther og hans virke. Red.

Les mer

Tags:
Jesu kors og vårt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus begynte å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem for å bære sitt kors og dø (Mat 16:21), underviste han samtidig om at også de skulle bære sitt kors: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg» (v. 24).

Les mer

Tags:
Martin Luthers åndelige gjennombrudd
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Guds rettferdighetSelv om Luther lenge hadde vært lærer for andre, hadde han ikke selv funnet fram til klarhet og indre fred. Det skjedde ved et åndelig gjennombrudd i tiden 1512-13, og midlet til det ble ordet fra Romerbrevets første kapittel (v. 17): «For i det (evangeliet) åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve».

Les mer

Tags:
Det beste legemidlet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Mat 24:12

Les mer

Verdens kullild
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«De hadde tent et bål midt på gårdsplassen og satt der sammen. Og Peter satte seg blant dem.» Luk 22:55

Les mer

Lignelsen om de to sønnene
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i vingården! Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja, herre! – men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Mat 21:28-32

Les mer

Jesu blikk
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham: Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert.» Luk 22:61-62

Les mer

Det herlige lys
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Hva var det som førte Martin Luther til den fulle klarhet og innsikt i Guds ord? Han sier det selv: Han fikk lys over forskjellen mellom loven og evangeliet.

Les mer

Si alltid sannheten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Fortelling av Mia HallesbyEn ung kontormann kom i fengsel for bedrageri. Han hadde kone og barn, og tanken på framtiden trykket ham svært mens han satt der i fengsel. En dag satt fengselspresten hos ham.

Les mer

Martin Luthers troskamp
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ved universitetetI 1501 ble Martin Luther immatrikulert som student ved universitetet i Erfurt. Der leste han både latin, filosofi og teologi i fem år, og så begynte han på rettsvitenskap. Han kastet seg over den med begeistring og ble en av de aller dyktigste studentene, spesielt i naturvitenskap. Han tok «magistergraden» og dermed ble han selv universitetslærer.

Les mer

Tags:
Bøn om vekkjing
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er naturleg for ein kristen å be om vekkjing. Under slik bøn er det viktig å spørja seg sjølv om det kan vera noko i mitt eige liv som kan stå i vegen og vera ei hindring. Ein ting er sikkert; er det synd som vi ikkje vil skiljast frå, så vert ein eit hinder både for seg sjølv og for andre.

Les mer

Hvor går kirken?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg, sier Jesus.

Les mer

Skyldig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og de sa til ham: Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss? – For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem: Ta meg og kast meg i havet! Så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det er for min skyld at denne stormen er kommet over dere.» Jonas 1:11-12

Les mer

Dåpen – velsignelse eller avgud?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En del kjenner til Martin Luthers henvisning til sin dåp når han ble anfektet av djevelen. Kanskje hadde det vært bedre om han henviste til «kopperormen», slik Jesus gjorde det overfor Nikodemus?

Les mer

De ti bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I en evangelisk-luthersk kirke må det være naturlig at det jevnlig leses noe fra Luthers Katekisme. Det samme må vel også være tilfelle for foreninger som kaller seg lutherske.

Les mer

Det første bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» 2Mos 20:3

Les mer

Strid troens gode strid!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!» 1Tim 6:12

Les mer

Bibelseminar i Bolivia
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

– Guds menighet har alltid hatt verden og den onde imot seg. Fysisk forfølgelse, der også sverdet har blitt brukt mot de kristne, har vært en del av virkeligheten. Nå står vi kanskje overfor en enda større trussel. For i de siste tider skal lovløsheten ta overhånd. Urene ånder og falske lærdommer får innpass i menighetene. Onde demoner finner veien inn gjennom et forfalsket evangelium og suggererende musikk som bærer farlige åndsmakter med seg.

Les mer

Bøy ditt høre hit!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.» Jes 55:3

Les mer