Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 64 results found.
Tag: 2018
Lov og Evangelium 2018 - Nr 02
(Lov og Evangelium - Tidligere Blader)

Februar-nummeret av L&E

Les mer

Den hvite skare
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.» Åp 7:9-10

Les mer

Rosen mellom torner (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Brorson holdt lenge ut med visitasene – lenger enn han egentlig hadde krefter til. Han hadde nok en anelse om at det ville ikke vare lenge, selv om den ene presten etter den andre forsikret at en ikke kunne merke at han ble gammel.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» 1Kor 16:9

Les mer

Adam og Eva
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I 1Mos 2:21-25 leser vi at Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene. Han ville derfor skape en som var hans like og som kunne være hans medhjelp.

Les mer

Hva loven krever
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I dette ordet sammenfattes alle Guds bud. Alt som er å si om gode gjerninger og om det som Gud krever av oss mennesker, er uttrykt i én sum: For det første å elske Gud av hele hjertet. For det andre å elske sin neste som seg selv.

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi opplever i dag at mange setter mye inn på å fornekte Gud som skaper, og gjøre opprør mot Guds skaperordninger. Det skyldes ikke fornuftsmessige problemer med å erkjenne Gud som skaper. Årsaken er moralsk og åndelig. Mennesket vil ikke underordne seg Gud og hans bud, og det vil flykte fra tanken på en allmektig Gud som en gang skal holde dom.

 

Les mer

Kjære, kom hit til meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Josefs historie er velkjent. Han var Jakobs ellevte sønn og den første sønnen med Rakel, og var den sønnen Jakob holdt mest av. Derfor ble han hatet av sine brødre. Han ble også latterliggjort for sine drømmer om at brødrene og foreldrene skulle bøye seg for ham. Dette gjorde ikke hatet mindre. Så ille var hatet at de fikk solgt ham som slave til noen kjøpmenn på vei til Egypt. Her ble han løyet på og satt i fengsel.

Les mer

«Inntil verdens ende»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mat 28:20b

Les mer

«Gjør deg rede til å møte din Gud!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Midt i denne tid lyder ropet fra Herren til deg og meg: «Gjør deg rede til å møte din Gud!» (Amos 4:12).

Les mer

Endetidstegn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem» (1Tes 5:1-3a).

Les mer

Hvor ble det av troen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det ble storm på sjøen da Jesus var ombord. Det var i grunnen ikke så merkelig, for den som tar Jesus med seg på livets seilas må gjøre regning med å komme ut i ruskevær.

Les mer

Virkelig fri
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Er jeg ikke fri?» sier apostelen Paulus i 1Kor 9, og fortsetter med at han som er fri, ikke har gjort bruk av sin frihet, men har gjort seg til alles trell.

Les mer

I ildovnen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Paulus sier i Rom 15:4: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir».

Les mer

Tags:
En sjel med tilgitte synder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ordet syndsforlatelse er for oss søtere enn honning. Synden er vår største sorg, syndenes forlatelse vår største glede. Synden trykker og tynger hjertet. Syndenes forlatelse gjør det lett og fritt. Synden er helvete. Syndenes forlatelse er himmelen. Hva ville dette tunge og sorgfulle liv være uten syndenes forlatelse?

Les mer

Rosen mellom torner (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Brorson gikk langsomt opp trappen i bispegården. Han stanset litt ved hvert trinn. Han hadde mest lyst til å gå inn til seg selv og være stille. Det var det han trengte mest nå. Men han visste at Johanne ventet på ham. Om han ikke kom inn, ville hun tro det var enda verre med ham.

Les mer

Det er din skyld
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En vever ved navn Hans Berntzen kom en dag inn til den danske kjente skolemann Kristen Kold og klaget over den åndelige død som lå over hans hjemsted.

Les mer

Det som var ei vinning for meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men det som var ei vinning for meg, det har eg for Kristi skuld halde for tap.» Fil 3:7

Les mer

Du skal ikke stjele
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

La oss se hva Guds syvende bud inneholder! Eller hva det menes med tyveri! Med det menes enhver måte hvorpå en tar fra sin neste det som hans er. Det gjelder enten det skjer hemmelig eller åpenbart, med vold eller med list, ved åpenbar forbrytelse eller under skinn av lov og rett.

Les mer