Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 94 results found.
Tag: 2018
Kvinnens ætt
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Etter at syndefallet var et faktum, kom Gud med et løfte til Adam og Eva, om at kvinnens ætt skal knuse slangens hode, men slangen skal knuse dens hel (1Mos 3:15).

Les mer

Daniel stolte på Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» Rom 12:19

Les mer

Tags:
Tilflukt hos Herren
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til – mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg.» 2Sam 22:3

Les mer

Utløyst – og kalla på namn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og no, så seier Herren som skapte deg, Jakob, som laga deg, Israel: Ver ikkje redd! Eg har løyst deg ut, kalla deg på namn, du er min.» Jes 43:1

Les mer

Stamfedrenes alder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I gamle katekismeutgaver fantes det opplysninger om våre stamfedres alder, sammenstilt i et «skjema» slik at en kunne se for seg hvem som levde samtidig.

Les mer

Syndefallet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I første Mosebok (3:1-13) leser vi om syndefallet. Slangen fristet Eva til å ta av treet Gud hadde forbudt dem å spise av. Hun tok av frukten og spiste. Også Adam spiste det Eva gav ham. Da fikk de se at de var nakne og bandt fikenblad om seg for å skjule sin nakenhet. Så kom Gud i hagen, og de gjemte seg for ham. Han ropte på Adam og krevde ham til regnskap for syndefallet.

Les mer

Den gode hyrde
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.» Joh 10:11-16

Les mer

Evangeliet er hjerteslaget
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte ble avholdt i forbindelse med sommersamlingen på Fossnes 11.-15. juli 2018. Møtet ble åpnet av Reidar Heian.

Les mer

Tags:
Lovens egentlige budskap
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17

Les mer

Syndenes forlatelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det finnes ingen lykke på jord som det å eie syndenes forlatelse. Den gir en god samvittighet, bevarer sjelen fra falsk lære og villfarelse og er et vern mot angst og fortvilelse.

Les mer

Hvem er min neste?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I slutten av det tiende kapitlet i Lukasevangeliet (v. 25-27) får vi høre om en lovkyndig som frister Jesus. Han kommer altså ikke til Jesus for å få hjelp.

Les mer

Det rette kristensinn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» (Mat 5:48)

Les mer

Den hvite skare
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.» Åp 7:9-10

Les mer

Rosen mellom torner (5)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Brorson holdt lenge ut med visitasene – lenger enn han egentlig hadde krefter til. Han hadde nok en anelse om at det ville ikke vare lenge, selv om den ene presten etter den andre forsikret at en ikke kunne merke at han ble gammel.

Les mer

Nytt fra Moldova
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.» 1Kor 16:9

Les mer

Adam og Eva
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I 1Mos 2:21-25 leser vi at Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene. Han ville derfor skape en som var hans like og som kunne være hans medhjelp.

Les mer

Hva loven krever
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I dette ordet sammenfattes alle Guds bud. Alt som er å si om gode gjerninger og om det som Gud krever av oss mennesker, er uttrykt i én sum: For det første å elske Gud av hele hjertet. For det andre å elske sin neste som seg selv.

Les mer

Nytt fra bibelskolen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi opplever i dag at mange setter mye inn på å fornekte Gud som skaper, og gjøre opprør mot Guds skaperordninger. Det skyldes ikke fornuftsmessige problemer med å erkjenne Gud som skaper. Årsaken er moralsk og åndelig. Mennesket vil ikke underordne seg Gud og hans bud, og det vil flykte fra tanken på en allmektig Gud som en gang skal holde dom.

 

Les mer

Kjære, kom hit til meg!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Josefs historie er velkjent. Han var Jakobs ellevte sønn og den første sønnen med Rakel, og var den sønnen Jakob holdt mest av. Derfor ble han hatet av sine brødre. Han ble også latterliggjort for sine drømmer om at brødrene og foreldrene skulle bøye seg for ham. Dette gjorde ikke hatet mindre. Så ille var hatet at de fikk solgt ham som slave til noen kjøpmenn på vei til Egypt. Her ble han løyet på og satt i fengsel.

Les mer

«Inntil verdens ende»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Mat 28:20b

Les mer