Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 94 results found.
Tag: 2018
«Gjør deg rede til å møte din Gud!»
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Midt i denne tid lyder ropet fra Herren til deg og meg: «Gjør deg rede til å møte din Gud!» (Amos 4:12).

Les mer

Endetidstegn
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem» (1Tes 5:1-3a).

Les mer

Hvor ble det av troen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det ble storm på sjøen da Jesus var ombord. Det var i grunnen ikke så merkelig, for den som tar Jesus med seg på livets seilas må gjøre regning med å komme ut i ruskevær.

Les mer

Virkelig fri
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Er jeg ikke fri?» sier apostelen Paulus i 1Kor 9, og fortsetter med at han som er fri, ikke har gjort bruk av sin frihet, men har gjort seg til alles trell.

Les mer

I ildovnen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Paulus sier i Rom 15:4: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir».

Les mer

Tags:
En sjel med tilgitte synder
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ordet syndsforlatelse er for oss søtere enn honning. Synden er vår største sorg, syndenes forlatelse vår største glede. Synden trykker og tynger hjertet. Syndenes forlatelse gjør det lett og fritt. Synden er helvete. Syndenes forlatelse er himmelen. Hva ville dette tunge og sorgfulle liv være uten syndenes forlatelse?

Les mer

Rosen mellom torner (4)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Brorson gikk langsomt opp trappen i bispegården. Han stanset litt ved hvert trinn. Han hadde mest lyst til å gå inn til seg selv og være stille. Det var det han trengte mest nå. Men han visste at Johanne ventet på ham. Om han ikke kom inn, ville hun tro det var enda verre med ham.

Les mer

Det er din skyld
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En vever ved navn Hans Berntzen kom en dag inn til den danske kjente skolemann Kristen Kold og klaget over den åndelige død som lå over hans hjemsted.

Les mer

Det som var ei vinning for meg
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men det som var ei vinning for meg, det har eg for Kristi skuld halde for tap.» Fil 3:7

Les mer

Du skal ikke stjele
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

La oss se hva Guds syvende bud inneholder! Eller hva det menes med tyveri! Med det menes enhver måte hvorpå en tar fra sin neste det som hans er. Det gjelder enten det skjer hemmelig eller åpenbart, med vold eller med list, ved åpenbar forbrytelse eller under skinn av lov og rett.

Les mer

Adam
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi leser i første Mosebok, i det andre kapitlet, at Gud dannet Adam av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese, og han ble til en levende sjel (v. 7). Så ble han satt til å dyrke og vokte Edens hage (v. 8-15).

Les mer

Hvor er du?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.» Rom 3:19

Les mer

Rop i nøden
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi hører fra tid til annen om folk som har vært i ulykke eller stor nød, at de ropte til Gud.

Les mer

Hva er loven?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort (...) på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:13+16

Les mer

En virkningsfull preken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Den kjente predikant Charles H. Spurgeon skrev en gang til sin hustru: I dag har jeg fått trøst på en måte som visstnok er veldig spesiell.

Les mer

I begynnelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

I første Mosebok (1:1) leser vi: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Ordet «genesis» er i vår bibel oversatt med «begynnelsen» – et tidsbegrep.

Les mer

Rosen mellom torner (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Nå fikk Brorson det travelt med å forberede seg til det nye embetet. Bispevigselen skulle være i midten av juni. «Det blir en stor dag – vel den største jeg kommer til å oppleve», sa han til Katrine. «Du må endelig bli med».

Les mer

Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen og han så på kobberslangen, ble han i live.» 4Mos 21:8-9

Les mer

Na’aman blir helbredet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

I andre Kongebok, i det femte kapitlet, kan vi lese om den syriske hærføreren Na’aman. Herren hadde gitt Syria seier ved ham, men han var spedalsk. Syrerne hadde bortført ei jente fra Israel, og hun tjente i Na’amans hus.

Les mer

Pinsefestens dag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Pinsefeiringen i Israel går helt tilbake til lovgivningen ved Sinai, som etter jødisk tradisjon skjedde 50 dager etter påske, selv om det ser ut til at jødene først på et seinere tidspunkt (på Jesu tid) feiret denne dagen som en slik minnedag.

Les mer