Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2018
Rop i nøden
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi hører fra tid til annen om folk som har vært i ulykke eller stor nød, at de ropte til Gud.

Les mer

Hva er loven?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort (...) på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.» Rom 2:13+16

Les mer

En virkningsfull preken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Den kjente predikant Charles H. Spurgeon skrev en gang til sin hustru: I dag har jeg fått trøst på en måte som visstnok er veldig spesiell.

Les mer

I begynnelsen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

I første Mosebok (1:1) leser vi: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Ordet «genesis» er i vår bibel oversatt med «begynnelsen» – et tidsbegrep.

Les mer

Rosen mellom torner (3)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Nå fikk Brorson det travelt med å forberede seg til det nye embetet. Bispevigselen skulle være i midten av juni. «Det blir en stor dag – vel den største jeg kommer til å oppleve», sa han til Katrine. «Du må endelig bli med».

Les mer

Når gudsdyrkelsen blir avgudsdyrkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

«Da sa Herren til Moses: Lag deg en serafslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den, få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen og han så på kobberslangen, ble han i live.» 4Mos 21:8-9

Les mer

Na’aman blir helbredet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

I andre Kongebok, i det femte kapitlet, kan vi lese om den syriske hærføreren Na’aman. Herren hadde gitt Syria seier ved ham, men han var spedalsk. Syrerne hadde bortført ei jente fra Israel, og hun tjente i Na’amans hus.

Les mer

Pinsefestens dag
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

Pinsefeiringen i Israel går helt tilbake til lovgivningen ved Sinai, som etter jødisk tradisjon skjedde 50 dager etter påske, selv om det ser ut til at jødene først på et seinere tidspunkt (på Jesu tid) feiret denne dagen som en slik minnedag.

Les mer

Kjærlighet som utøses
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Forskjellen mellom et geni og en apostel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Søren Kierkegaard har gitt oss et lite skrift som heter «Om forskjellen mellom et geni og en apostel».

Les mer

Rosen mellom torner (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Legen gikk der hver dag, men han sa ingen ting. Det så nesten ut som han ville si noe, men han kom seg ikke til. En dag kom det: «Det er nok ingen vei utenom. Vi må nok foreta oss noe».

Les mer

De ti bud – en oppsummering
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har nå gjennomgått de ti bud, som i korthet inneholder den guddommelige lære om hva vi skal gjøre for at hele vårt liv kan behage Gud. De er også den rette kilde og kanal som alle virkelig gode gjerninger må komme fra og gå gjennom.

Les mer

Eitt er nødvendig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men eitt er nødvendig. Maria har valt den gode delen, som ikkje skal takast ifrå henne.» Luk 10:41-42

Les mer

Kristus og Skriften
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da jeg studerte teologi, kom jeg en gang i samtale med en prest. Han regnet med at jeg som teologistudent kunne forstå ham. Han hadde mistet tilliten til Det gamle testamente (GT) under sitt studium. Det hadde han lært seg å leve med, men nå hadde han i det siste fått store problemer med apostelen Paulus.

Les mer

Kristus i første Mosebok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi skal i noen nummer av Lov og Evangelium se på Kristus i første Mosebok. Det er en fordel om du finner fram Bibelen og leser bibelhenvisningene!

Les mer

Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Paulus skriver i 2Tim 3:16: «Hele Skriften er innåndet av Gud...». I største delen av historien har kirken talt klart om at Bibelen er innåndet av Gud, og at Ordet er pålitelig, tydelig og forståelig, slik at vi kan bli frelst.

Les mer

En oppstanden og levende frelser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En misjonær hadde talt til folket i en indisk by. Da han sluttet, kom en muslim bort til ham og sa: «Vi muslimer er rikere enn dere. Vi eier noe som dere ikke har.»

Les mer

Kan vi stole på Bibelen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» Joh 7:16-17

Les mer

Rosen mellom torner (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I noen nummer framover vil vi gjengi en roman om Hans Adolph Brorson. Den handler om hvordan Gud arbeider når han vil reise opp noen til å bli en tjener i Guds rike. Serien sto i «Lov og Evangelium» i 2005 og har et sterkt budskap til oss alle.

Les mer

Han frelste oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han er den som har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall. Han gjorde det ikkje etter gjerningane våre, men etter sitt eige råd og den nåden som han frå evige tider gav oss i Kristus Jesus.» 2Tim 1: 9

Les mer