Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 94 results found.
Tag: 2018
Kjærlighet som utøses
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Les mer

Forskjellen mellom et geni og en apostel
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Søren Kierkegaard har gitt oss et lite skrift som heter «Om forskjellen mellom et geni og en apostel».

Les mer

Rosen mellom torner (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Legen gikk der hver dag, men han sa ingen ting. Det så nesten ut som han ville si noe, men han kom seg ikke til. En dag kom det: «Det er nok ingen vei utenom. Vi må nok foreta oss noe».

Les mer

De ti bud – en oppsummering
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi har nå gjennomgått de ti bud, som i korthet inneholder den guddommelige lære om hva vi skal gjøre for at hele vårt liv kan behage Gud. De er også den rette kilde og kanal som alle virkelig gode gjerninger må komme fra og gå gjennom.

Les mer

Eitt er nødvendig
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men eitt er nødvendig. Maria har valt den gode delen, som ikkje skal takast ifrå henne.» Luk 10:41-42

Les mer

Kristus og Skriften
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da jeg studerte teologi, kom jeg en gang i samtale med en prest. Han regnet med at jeg som teologistudent kunne forstå ham. Han hadde mistet tilliten til Det gamle testamente (GT) under sitt studium. Det hadde han lært seg å leve med, men nå hadde han i det siste fått store problemer med apostelen Paulus.

Les mer

Kristus i første Mosebok
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi skal i noen nummer av Lov og Evangelium se på Kristus i første Mosebok. Det er en fordel om du finner fram Bibelen og leser bibelhenvisningene!

Les mer

Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Paulus skriver i 2Tim 3:16: «Hele Skriften er innåndet av Gud...». I største delen av historien har kirken talt klart om at Bibelen er innåndet av Gud, og at Ordet er pålitelig, tydelig og forståelig, slik at vi kan bli frelst.

Les mer

En oppstanden og levende frelser
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En misjonær hadde talt til folket i en indisk by. Da han sluttet, kom en muslim bort til ham og sa: «Vi muslimer er rikere enn dere. Vi eier noe som dere ikke har.»

Les mer

Kan vi stole på Bibelen?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» Joh 7:16-17

Les mer

Rosen mellom torner (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I noen nummer framover vil vi gjengi en roman om Hans Adolph Brorson. Den handler om hvordan Gud arbeider når han vil reise opp noen til å bli en tjener i Guds rike. Serien sto i «Lov og Evangelium» i 2005 og har et sterkt budskap til oss alle.

Les mer

Han frelste oss
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Han er den som har frelst oss og kalla oss med eit heilagt kall. Han gjorde det ikkje etter gjerningane våre, men etter sitt eige råd og den nåden som han frå evige tider gav oss i Kristus Jesus.» 2Tim 1: 9

Les mer

Det niende og tiende bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke begjære din nestes hus.» «Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17

Les mer

Maria salver Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus er i Betania, hos Marta, Maria og Lasarus. Der holder de et festmåltid for ham. Lasarus var nettopp vakt opp fra de døde og satt der som et levende bevis på at Jesus var Messias, den lovede frelseskonge som skulle fri folket fra deres synder og syndens følger.

Les mer

Jesus, Lasarus og Guds veier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Johannesevangeliet (11) kan vi lese om Jesu oppvekkelse av Lasarus. Det er flere måter å lese og utlegge denne teksten på. Teksten handler nok først og fremst om de dødes oppstandelse og det evige liv. Og dette kan det sies mye om. Men den gir oss også innblikk i Guds veier, hvordan han handler med de troende.

Les mer

I lyset av korset skal du aldri fare vill
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg må fortelle litt om bildet som er på forsiden av bladet denne gang. Da jeg kikket ut av kjøkkenvinduet en dag i desember, fikk jeg se at det hadde dannet seg et kors nede på jordet til naboen.

Les mer

Korset er seierens symbol
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus døde på korset tenkte mange av hans fiender at hans gjerning var blitt mislykket. Mens han lå i graven, med steinen godt rullet for inngangen, og forseglingen var blitt utført, prøvde hans motstandere å slå seg til ro. Endelig hadde de fått ryddet ham av veien! 

Les mer

Kallet fra misjonsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:37-38.

Les mer

Fagre føtter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Rom 10:15b

Les mer

Tanker etter en Moldovatur
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i øst løsrev seg tidlig på 90-tallet og er fortsatt sterkt knyt-tet til Russland. Om «muren» er falt, er folket ikke samlet. De unge ser mot vest. Men i Transnistria ser mange eldre fortsatt mot øst og kommunismen. Det er for tiden restriksjoner for å krysse grensesperringene mellom vest og øst i Moldova.

Les mer

Tags: