Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2018
Search Keyword:
Total: 82 results found.
Tag: 2018
Det niende og tiende bud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke begjære din nestes hus.» «Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17

Les mer

Maria salver Jesus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus er i Betania, hos Marta, Maria og Lasarus. Der holder de et festmåltid for ham. Lasarus var nettopp vakt opp fra de døde og satt der som et levende bevis på at Jesus var Messias, den lovede frelseskonge som skulle fri folket fra deres synder og syndens følger.

Les mer

Jesus, Lasarus og Guds veier
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Johannesevangeliet (11) kan vi lese om Jesu oppvekkelse av Lasarus. Det er flere måter å lese og utlegge denne teksten på. Teksten handler nok først og fremst om de dødes oppstandelse og det evige liv. Og dette kan det sies mye om. Men den gir oss også innblikk i Guds veier, hvordan han handler med de troende.

Les mer

I lyset av korset skal du aldri fare vill
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jeg må fortelle litt om bildet som er på forsiden av bladet denne gang. Da jeg kikket ut av kjøkkenvinduet en dag i desember, fikk jeg se at det hadde dannet seg et kors nede på jordet til naboen.

Les mer

Korset er seierens symbol
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus døde på korset tenkte mange av hans fiender at hans gjerning var blitt mislykket. Mens han lå i graven, med steinen godt rullet for inngangen, og forseglingen var blitt utført, prøvde hans motstandere å slå seg til ro. Endelig hadde de fått ryddet ham av veien! 

Les mer

Kallet fra misjonsmarken
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!» Mat 9:37-38.

Les mer

Fagre føtter
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Rom 10:15b

Les mer

Tanker etter en Moldovatur
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Moldova ligger mellom Romania og Ukraina, nær Svartehavet. Det fattige landet er blant de minste i Europa. Norge er 11 ganger større. Landområdet Transnistria i øst løsrev seg tidlig på 90-tallet og er fortsatt sterkt knyt-tet til Russland. Om «muren» er falt, er folket ikke samlet. De unge ser mot vest. Men i Transnistria ser mange eldre fortsatt mot øst og kommunismen. Det er for tiden restriksjoner for å krysse grensesperringene mellom vest og øst i Moldova.

Les mer

Tags:
Gjer pluggane faste!
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste!» Jes 54:2

Les mer

Det åttende bud (2)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 2Mos 20:16

Les mer

Quechuafolket er medarvinger
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

–De er mer åpne og mottagelige enn de fleste spansktalende. Mange av dem har kommet hit til byen for å livberge seg. Fattigdommen på landsbygden kan være stor. Men den blir ofte større når de kommer til byen. Arbeidsløsheten er voksende og mange er desillusjonerte og søker derfor etter en Gud å gå til – en Gud som kan hjelpe i nød.

Les mer

Bildemontasje fra Sør-Amerika
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Evangelist Damián Heredia leder sangen når vi samles til bibelstudium på «Såmannens» kontor i Arequipa, Peru.

Les mer

Dødehavet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mange har nok vært i Israel og besøkt området ved Dødehavet. Det blir fortalt at innsjøen på enkelte plasser kan ha et saltinnhold på opptil 70 %. Sjøen har lite tilgang på friskt vann, og den mangler utløp slik at saltet hoper seg opp. Det er døden som rår.

Les mer

En Herrens tjener
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Intervju med Damián Heredia– Arequipa by har vokst fra 1 til snart 1,5 millioner innbyggere på noen få år. Folk flytter inn fra landsbygdene og bygger enkle hus av steinblokker og bølgeblikkplater i utkanten av byen. Der er det tørt, uten noe vegetasjon, og ørkensanden svir i øynene når det blåser. Fattigdommen er stor, og den åndelige nøden større. Kunne vi bare nå dem med evangeliet!

Les mer

Frelser og dommer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

En juridisk student var en dag ute og gikk tur. Akkurat da han skulle til å krysse ei bru, får han se en mann nede i elven som kjemper for livet. Studenten kaster seg resolutt i vannet, svømmer ut til mannen og redder hans liv.

Les mer

Løsepengen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

I Det gamle testamente har Gud gitt oss mange forbilder på Jesus, som for eksempel offerlammet, kobberormen, ypperstepresten, templet og profetene. Disse forbildene gjør det lettere for de troende å se hva Jesus er for oss.

Les mer

Dersom vi bekjenner
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1Joh 1:9

Les mer

Lov og evangelium
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«For Kristus er endemålet for lova, til rettferd for kvar den som trur.» Rom 10:4

Les mer

Det åttende bud (1)
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 2Mos 20:16

Les mer

Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Ja, hvem vil være Guds budbærere? Hvem av profetene ble ikke drept av deres fedre? Det var jo så ofte budbærernes lønn, hvorfor? Jo, fordi menneskene ikke ville høre budskapet. Budskapet irriterte så til de grader at man slo budbæreren ihjel. Menneskenes problem er ikke at Gud ikke finnes. Men tvert imot at han finnes. Man blir ikke kvitt ham.

Les mer