Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Søk

2019
Search Keyword:
Total: 16 results found.
Tag: 2019
En spesiell opplevelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Under siste besøk til Sør-Amerika opplevde jeg noe som jeg sent vil glemme og som jeg gjerne vil dele med bladets lesere.

Les mer

Brudgommen lengter etter sin brud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Jesus sier: «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike» (Joh 3:3b).

Les mer

Tags:
Nikodemus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Da Jesus møtte mennesker, gjorde han aldri forskjell på dem.

Les mer

Loven – den rette læremester til Kristus
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Det er røster som hevder at de ti bud ikke lenger gjelder. De skal derfor heller ikke forkynnes.

Les mer

Budet rammer samvittigheten
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet, som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret og drepte meg ved det.» Rom 7:9b-11

Les mer

Født av Gud
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, ... de er født ... av Gud.» Joh 1:12-13

Les mer

Åndeleg søvn og åndeleg død
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Når Jesus skal beskrive den siste tid før han kjem att, tek han fram korleis alt Guds folk skal sovne åndeleg sett.

Les mer

Sann vekkelse
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Kristen forkynnelse vekker anger og tro.

Les mer

Nøkkelen
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

 

 

Et barneblad på evangelisk, luthersk grunn

Les mer

Tags:
Kains offer
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

første Mosebok (4:3-5) leser vi at «Kain bar fram for Herren et offer av jordens grøde». «Men Herren så ikke til Kain og hans offer».

Les mer

Åndssituasjonen blant oss truande
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Vi blir alle meir eller mindre påverka av tidsånda. Om Herren ikkje kjem oss til hjelp, har vi lite å stilla opp med – mot dei tre sterke maktene i livet vårt: Djevelen, verda og vårt eige kjøt.

Les mer

Lovens tjeneste
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet, som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det.» Rom 7:9-11

Les mer

Roseniusvekkelse i Bolivia og Peru
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Nå har jeg sett frelsen i Jesus for første gang i mitt liv. Først nå har jeg fred i samvittigheten. Jeg har funnet hvile. Hjertelig takk for andaktsboken du gav meg!»

Les mer

Rapport fra Sør-Amerikatur
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mottakelse på flyplassen i Arequipa

Les mer

Abrahams velsignelse og hans bønn for Lot
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

Mens Abrahams tro stadig ble prøvd, og ble ham til større og større velsignelse, ble de «onde og forføreriske mennesker» som Lot hadde valgt å bo sammen med, stadig verre og verre.

Les mer

Tags:
Lys over Ordet
(Lov og Evangelium - Tidligere Artikler)

«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir de enfoldige forstand.» Sal 119:130

Les mer