Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Inntrykk fra besøk til Peru

Inntrykk fra besøk til Peru
Av Karl B. Bø, formann i Lekmannsmisjonen

Det var med glede og takknemlighet jeg fikk invitasjon til å få komme til Peru og være med på innvielsen av Bedehuset (kirken) i "Alto Selva Alegre", som misjonsvennene i Lekmannsmisjonen i Norge har vært med å gi midler til.

Jon Espeland og undertegnede reiste fra Norge onsdag 15. mars til Arequipa i Peru. På flyplassen var en del av de nasjonale kristne møtt fram for å ta imot oss. Etter at vi hadde fått middag og samtalt med disse, tok vi inn hos Toril og Arild Espegren som er misjonærer utsendt av Misjonssambandet. Her bodde vi under oppholdet i Arequipa. Vi takker dem for et godt, trivelig og gjestfritt opphold i hjemmet deres! Må Gud holde sin hånd over dem og velsigne dem i deres arbeid!

Bibelkurs i Arequipa
Fredag 17/3 og lørdag 18/3 var vi med på i sentrumsmenigheten til vår samarbeidskirke INEL-Perú. Det var samlet ca. 60-80 stk. under bibeltimene som var ved evangelistene Eusebio Alvis, Ubaldo Marca, Damián Heredia og Jon Espeland. Det var tre bibeltimer om formiddagen og én om ettermiddagen. Det var rike og gode samlinger med klar forkynnelse om kun én vei til frelse! Det er bare den som Gud får tale til gjennom sitt ord i lov og evangelium, om sin hellighet og kjærlighet, bare den som får se sin synd og blir stående for Gud med en tilstoppet munn, – det er bare disse som får bruk for Jesus og hans frelse!

Det var underlig å få sitte og lytte til talene fra de nasjonale og få høre Ordet forkynt slik som hjemme i Norge, – ja kanskje enda sterkere forkynnelse til oppgjør med synd og til å bøye seg under Guds tale når han viser synderen hvor han står. Og Gud har bare én hensikt med dette, det er å få føre synderen inn til Jesus så han en får se seg løst og fri i Golgataverket. Jeg synes de hadde et klart siktemål med sin forkynnelse.

Det var alltid mye fellessang på møtene, minst tre-fire sanger før hvert møte. Det var underlig og godt å få sitte og høre på sangen som hadde samme tonene som hjemme i Norge. Om jeg ikke forstod hva de sang, så kjente jeg samfunnet i Ånden. Jon Espeland tolket alle talene for meg. Jeg håper at vi får noen av talene oversatt til norsk så vi kan få trykket dem i "Lov og Evangelium"!

Innvielse av kirkebygg
Søndag 19. mars var det innvielse av Bedehuset som de valgte å kalle det nye kirkebygget. Etter åpning var det skriftlesing og bønn, og mye sang. Den offisielle åpningen var det Jon Espeland og undertegnede som foretok. Det var en høytidelig stund. Så var det hilsener og overrekkelse av gaver. Landsstyret i Lekmannsmisjonen hadde blitt enige om – på vegne av misjonsfolket – å gi penger til benker i bedehuset. Dette var en kjærkommen gave. Vi hadde også med oss en pengegave fra en misjonsvenn som vi overrakte.

Det ble uttrykt en stor og hjertelig takk og takknemlighet til brødre og søstre i Lekmannsmisjonen som hadde gjort det mulig å få bygge dette huset. De ba oss formidle dette tilbake til vennene i Norge.

Det var Jon Espeland som talte under innvielsen. Til slutt var det matservering til alle fremmøtte, små og store, til sammen ca 120-130 stk. Da vi avsluttet var klokken blitt 1530. Da hadde vi holdt på siden kl 1000. De kan dette med å ha lange samlinger!

Radioarbeidet bærer frukt!
En av de tingene som var spesielt gledelig å få være med på, var samtale med disse som fortalte hvorledes de hadde kommet i kontakt med menigheten. Flere kunne fortelle at det var gjennom radioarbeidet de første gangen hadde fått høre Ordet til vekkelse, og så oppsøkte de menigheten. Det var både unge og gamle. Radioarbeidet er nok en god talerstol til å nå ut blant folket, De sender program fra tidlig om morgenen til seine kveld.

Besøk i heimene
Vi var også rundt og besøkte noen av de nasjonale i heimene deres. Enkelte hadde bare et rom + en liten kjøkkenkrok. I dette rommet bodde og sov de. Dette er nesten ufattelig for oss i vårt velstandssamfunn. En får først innblikk i dette når en får se det på nært hold. Men de fleste virket glade og fornøyde med slik de hadde det!

Vi var besøkte også de norske misjonærene fra Misjonssambandet og menighetene og kirkene deres. Noen var vi også på besøk hjemme hos. Det var gildt å treffe disse og få høre om arbeidet de driver der ute!

Dessuten var vi oppe i Andesfjellene – på høgsletta – og fikk se de plassene som de fleste av folket i våre menigheter kommer fra. De er fra indianerfolket på bondelandet, og har reist inn til storbyen for om mulig å få seg arbeid der.

Hjertelig, inderlig og varm takk!
Vi reiste fra Peru mandag 27. mars med mange inntrykk og en stor opplevelse etter å ha møtt disse våre brødre og søstre i Herren der ute!

Jeg vil gjerne få overbringe en hjertelig, inderlig og varm takk fra de nasjonale kristne for hjelp og forbønn fra dere i Norge! Må Gud få velsigne arbeidet både her heime og ute på misjonsmarken!

__________________________________________________


"Ta med dere varme hilsener til misjonsvennene i Norge!

De kristne i Arequipa i Peru sender sine hjerteligste hilsener til de kristne i Norge! Her er en del av forsamlingen i sentrums-menigheten samlet til fotografering etter formiddagsmøtet søndag 26. mars 2000. Dette arbeidet er et resultat av radioarbeidet som vi driver i Arequipa. Det var gripende å høre vitnesbyrd fra flere av dem om hvordan de hadde fått høre evangeliet gjennom radioen for så å ta kontakt med evangelistene. Menigheten har sine møter i 2. etasje i huset i bakgrunnen. Skiltet ut mot gaten innbyr folk til møter torsdag, lørdag og søndag.

Her er litt av forsamlingen i bydelen "Alto Selva Alegre", fotografert etter møtet om ettermiddagen søndag 26. mars. De flestesom vi ser på dette bildet har vært med i vårt arbeid i mange år, de første siden tidlig på 90-tallet. Flere av barna og ungdommene er vokst opp under forkynnelsen av Guds ord i denne forsamlingen. Dagens taler var evangelist Eusebio Alvis (foran).

L&E 36. årgang, nummer 5