Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bør vi undres over jødehatet?

Bør vi undres over jødehatet?
Av Tormod Birkeli, Flekkerøy

Hvis vi ikke vet noe om hva Bibelen sier, er det lett å gå helt feil i det som gjelder jødefolket.

Hva sier så Bibelen?

For det første: Den allvitende og allmektige Gud, JAHVE, utvalgte først Kvinnens ætt – Guds egen Sønn – til å gjøre den gjerning som ingen annen noen gang kunne gjøre, det å sone menneskenes synd som Satan allerede hadde forført dem til.

For det annet: Den samme JAHVE utvalgte en mann til stamfar for det folkeslag hvor Frelseren skulle fødes. Denne mann, Abraham, ble bestefar til Jakob, som av Gud fikk navnet Israel, det navn som både landet og folket har i dag.

For det tredje: Fra den første bok i Bibelen til den siste, er det nevnt tallrike eksempler på hvordan Satan prøver å forhindre at Guds ord hos profetene skal bli oppfylt. Guds løfte om å spre Israels folk i alle land, har visst Satan ikke hatt noe i mot, men tvert i mot støttet. Der har han jo hatt en glimrende anledning til å ødelegge Guds plan som går ut på å frelse mennesker ved en stedfortreder, og etter den totale adspredelse samle Israels folk i det land Han har gitt dem til evig eie. (1M 13:5)

Derfor prøver Satan av all sin makt – og med alle onde ånders innsats og Jesu fienders offervilje – å forhindre at Guds eget folk, Israel, kommer hjem etter to tusen år borte fra sitt fedreland.

Men Guds ord slår aldri feil. Det at folket nå vender hjem, er ikke noe jødene har funnet på. Det er noe JAHVE talte ved profetene for tusener av år siden. Nå har det begynt å skje!

For dem som er interessert anbefaler jeg å lese flg. kapitler hos profeten Esekiel: 34, 35, 36, 37, 38 og 39! Så håper jeg de nevnte steder vil vekke interesse for å lese resten av profetskriftene. Det er klokt anvendte timer!

L&E 40. årgang, nummer 5