Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsak til anfektelse

Årsak til anfektelse

Av Carl Olof RoseniusDet som oftest forstyrrer vår fred og gir oss de største anfektelser, er for det første vår synd. For det andre er det tvilen på vår egen oppriktighet og om vi har en sann omvendelse. Men Paulus sier: «Vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død mens vi ennå var fiender» (Rom 5:10).

«Mens vi ennå var fiender» – altså ikke den dagen vi ble omvendt og ble Guds venner.

«Ved hans Sønns død» – altså ikke ved vår omvendelse, anger og tro.

Hele verden, altså også jeg, hvordan jeg så enn er, ble forlikt med Gud ved hans Sønns død. Bare jeg kan tro dette, altså tro på en nåde som er til, før jeg tror den, og tro at jeg i samme øyeblikk som hjertet griper – eller i det minste lengter etter å kunne gripe – Guds nåde, straks er rettferdig og salig. Hvilken forunderlig, salig fred er ikke dette i stand til å gi meg, når jeg anfektes ved tanken på om jeg har en rett omvendelse.

Oversatt fra «Samlede skrifter» på dansk
L&E 44. årgang, nummer 4