Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2008 - Nr 06

Lov og Evangelium – 6 –juli / august - 2008

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Lysglimt i mørket

Per Bergene Holm

Møteoversikt


Gud lèt seg ikkje spotta! Årsmelding frå Landsstyret


Synden fra Sodoma

Ingar Gangås

Mellommannen

Ragnar Opstad

Det gjorde Gud.

Ludvig Hope

Kristi kors skal ikke miste sin kraft. Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes


Et nytt hjerte

Erling Ruud

Per Nordsletten – ekte Kristusvitne

Gunnar Dehli

Israel – Guds Sønn og Herrens tjener

Per Bergene Holm

«Arbeid, for natten kommer!» Årsmelding for ytremisjonsarbeidet


Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2008 - Nr 06
(259 kB)