Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Virksomhet

Virksomhet

 

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon(NLL) ble grunnlagt i 1963 og er et resultat av de vekkelser som Gud sendte over flere deler av landet i 1950- og 60-årene.


NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark, Agderfylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene og Finnmark. Arbeidet er i hovedsak inndelt i fire felt:
 
Forkynnervirksomheten
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon kaller og sender forkynnere til møtevirksomhet i Norge. Det er flere forkynnere som virker frivillig eller på hel- og deltid. Til hvert semester settes det opp reiserute som gir oversikt over hvem av forkynnerne som er hvor. I tillegg arrangeres det en del møter lokalt. Se lokale møteoversikter her.
 
Bibelskolen
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver Bibelskolen på Fossnes i Vestfold. Unge og eldre er velkommen til halv- eller helårskurs.
 

Ytremisjon
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon støtter lokale kirker i Moldova og Peru. Her finner du mer informasjon om ytremisjonsarbeidet.


Lov og Evangelium
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon gir ut bladet Lov og Evangelium. Bladet er gratis og blir holdt oppe av frivillige gaver.