Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

loe_forside

Av Per Bergene Holm

Som nevnt i forrige nummer av ladet ble Boris Moser løslatt fra fengselet i Transnistria. Det skjedde en av de første dagene i juli. Boris har vært fengslet siden november 2008. Anklagene mot ham har vært falske og fengselsoppholdet har vært en stor belastning på hans helse. Det har også vært en vond tid for foreldrene, Natalia og Vladimir.

Les mer ...

loe_forside

Av Per Bergene Holm

Natalia og Vladimir Moser har lenge fryktet at eiendommene som tilhører kirken skal bli konfiskert. Myndighetene i det østlige Transnistria har nå krevd nyregistrering av den lutherske kirken der. Rettssikkerheten og forutsigbarheten er dårlig. Derfor er alt som tilhører kirken nå overført til mitt navn og registrert hos myndighetene, da det er en svært vanskelig prosess å få NLL registrert i landet.

 

Les mer ...

moldovaIntervju av Marcus og Ida Söderberg
ved Ingar Gangås (tekst/foto)

«Livet har bare to utganger: Enten går du på veien til himmelen, eller på veien som leder til helvetet. Vandringen med Jesus begynner allerede her, etter døden fortsetter du bare på den veien du har begynt på mens du levde.»

Les mer ...

Torsdag 28. januar var det nytt rettsmøte med forlengelse av varetektsfengslingen for Boris Moser. Natalia Moser spurte da enda en gang om jeg kunne besøke Boris som hans sjelesørger.

Nå fikk hun ja, trolig fordi rettsmyndighetene nå forstår at både Helsingfors-komitéen, OSCE og FN er informert om saken og følger den nøye. Mandag 1. februar ble det 45 minneverdige minutter sammen i fengselet – en sterk opplevelse.

Les mer ...

Referat fra årsmøtet i NLL 2009


Sommerskole og årsmøte ble holdt på Bibelskolen på Fossnes 9.-12. juli. Rundt 130 deltagere fra hele Sør-Norge var samlet. På årsmøtet var det ca. 40 som brukte stemmeretten sin.

 

Les mer ...