Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Utdrag fra årsmeldinga fra Moldova 2008/2009

 

Det har gått ti år siden Lekmannsmisjonen (NLL) fikk kontakt med den lutherske kirken i Moldova. I løpet av disse årene har Guds ord blitt sådd på flere nye plasser. Mange av medlemmene har flyttet fra landet. Totalt sett er ikke kirken i noen sterkere stilling nå enn for ti år siden. Forsamlingene er små og skrøpelige.

– Vi må arbeide mer slik dere gjør i Norge, sier Vladimir Moser, pastor og leder for kirken.

Les mer ...

   
Årsmelding fra Landsstyret 2008/2009-07-17

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Heb 10:37

Jesus kommer snart og uventet. Det store spørsmålet er om han vil kjenne oss når han kommer. Frafallet er stort. Hedenskapet er i ferd med å innta misjonslandet Norge på nytt. Søvnen blant de troende brer om seg, og det er så lett at hjertet blir kaldt. Hvordan står det til i vår sammenheng? Er du rede til å møte din Gud? Det er viktig at Ordet får føre oss til Jesus. Brudgommen kommer snart for å hente sin brud.

 

Les mer ...

  Av Per Bergene Holm

Den politiske situasjonen i Transnistria er meget ustabil. Landets ledere kjenner seg presset av omverdenen og strammer grepet.

Den dagen jeg reiste hjem fra siste besøk, 24. november i fjor, ble sønnen til Natalia og Vladimir Moser, Boris, som arbeider i et større privat firma, arrestert. Deres egen leilighet ble også ransaket av politiet. De var ute etter penger. Anklagene går ut på at Boris har fått penger under bordet og at disse overføres til familien gjennom besøk fra utlandet. Familien Moser er ikke den eneste som har opplevd utpressing den siste tiden.

 

Les mer ...

   

Boris Moser i Moldova, sønn til Natalia og Vladimir, som sitter fengslet uten lov og dom. 

Misjonsarbeidet i Moldova, som anklages for politisk agenda. 

Menighetene i Moldova, som preges av usikkerhet og fraflytting. 

Bibelskolen på Fossnes og søkningen til neste skoleår. 

Guds ord må bli til vekkelse og frelse, på bibelskolen, her heime og på misjonsmarken.

Gud må drive arbeidere til sin høst.

 

Les mer ...

Av Ingar Gangås

­­-- Fattigdommen var mer framtredende første gangen jeg var her. Bygningene var i dårligere forfatning da. Det er en annen klesstil nå. Den er blitt mer vestlig. Spesielt er dette godt synlig blant de unge.

Det er Karl Bø som svarer slik på spørsmål om det har skjedd noen endringer siden første gang han var i Moldova.

 

Les mer ...