Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lov og Evangelium 2011 - Nr 05

loe_forside

Pinse
Fortellingen om Rut (Rut 1-4) som ble gift med løseren Boas, og beretningen om lovgivningen på Sinai (2Mos 19-20), var to ulike tekster som ble lest under pinsefesten i Israel. Pinsen hviler på disse to søylene: «de ti bud» og ordet om «gjenløseren» – loven og evangeliet. Folket skulle minnes «grunnloven» fra Sinai, som ble gitt 50 dager etter påskefeiringen i Egypt (2Mos 12:2-3). Tordenen på Sinai og blodet på dørstolpene hørte med til pinsen, ja, var selve grunnlaget for den.

 

Pinsefeiringen henger nøye sammen med påsken og påskelammet, og den hviler på de ti bud.

 

Jødenes pinsefest var også en takkefest for grøden. Da førstegrøden var kommet i hus, sømmet det seg å takke Høstens Herre. Dette er et bilde på Jesus – «førstegrøden». Han er hvetekornet som måtte legges i jorden for å dø, men som døden ikke kunne holde på.

 

På Golgata møttes loven og evangeliet – Guds vrede og Guds kjærlighet – som i et brennpunkt!
Der har du grunnlaget for pinsen.
Den Hellige Ånd – som ble utgytt på pinsedag – har som sin fremste oppgave å rette våre blikk på sonofferlammet, han som ble opptatt til himmelen – som vår stedfortreder.
I ham er frelse – i ham og ingen annen!
Fra pinsedag skulle dette forkynnes for alle mennesker!

I.G.


Bladet i PDF: 

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2011 - Nr 05

 


Artikkeloversikt

Vår gjenløser  Ingar Gangås
Omvend deg – nå!   Ole Hallesby
Nytt fra Bibelskolen   Per Bergene Holm
Vår tids kristenhet   Sigurd Brusdal
Curlingbarn   Gunnar Nilsson
Kristus – vår helliggjørelse   Erling Ruud
«…til Herren rett omvendt»   Ragnar Opstad
Marcus Söderberg   Sekr.
Vekkelsen i Kina (II)   Ingar Gangås