Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Lov og Evangelium 2012 - Nr 01

loe_forside

Kledd i hvite kjortler
De kristne ble forfulgt. Apostelen Johannes var forvist, og satt muligens i fangenskap. «Jeg, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld» (Åp 1:9). Mens han var der, gjenga han det Gud lot ham se – under åpenbaring – til hjelp og trøst for Guds barn, og som advarsel, og til et kall for de ufrelste.

 

Han fikk høre en røst som sa: «Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette» (4:1). Kontrasten mellom de ytre omstendigheter og synet måtte være stor. På en trone i himmelen satt Gud, og ved hans side var det et lam, og det ble sunget at lammet var «slaktet» og at det med sitt «blod kjøpte oss til Gud» (5:9). «Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet» (7:9-10).

 

De hadde kommet «ut av den store trengsel», ble det sagt, «og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod» (7:14).Allerede nå er Guds barn kledd i Jesu rettferdighets drakt – vasket rene, ja, gjort hvitere enn snø!

Ingar Gangås

Bladet i PDF:  

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 01

 

Artikkeloversikt

Læren om Kristus Martin Luther 
Mange farer rundt meg truer
K.G.
Vegen – og farane
Ragnar Opstad
Synden og det onde hjertet  Ingar Gangås
Av nåde  Ludvig Hope
Nåden og gaven  Per Bergene Holm
Rosenius om rettferdiggjørelsen  Alfred Furberg
Det største ved det å være en Kristen  Henry Skogvoll