Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Å dømme sin neste

Å dømme sin neste
Øivind Andersen

Å dømme er å bruke Guds ord som målestokk på andre uten at det har fått dømme oss selv og føre oss inn i samfunn med Gud. Derfor gjelder det at Guds ord først får dømme oss selv. Da kommer vi til å se mer synd hos oss selv enn hos noe annet menneske. Da har vi såvisst ingen trang til å hevde oss på andres bekostning og taler ikke om andres synd uten i den ene hensikt å hjelpe dem til å tro syndenes forlatelse og bli frelst.

L&E 35. årgang, nummer 4