Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Rererat fra årsmøtet i Lekmannsmisjonen

Rererat fra årsmøtet i Lekmannsmisjonen
15. juli 1999.

Lars Fossdal holdt andakt fra Jer 23:5-6. Han holdt frem at Gud ikke regner med annet enn Kristus til din frelse. Lykkelig er den som ikke tar anstøt av Jesus. Han er Guds gave til de ugudelige – til dem som kommer til kort.

Reidar Linkjendal mintes Lekmannsmisjonens venner som fikk heimlov siste året.

Fra årsmeldingen for Lekmannsmisjonen leser vi: " … "For vår Gud er en fortærende ild." Ordet fra Heb. 12,29 er et godt utgangspunkt å se tilbake fra når årsmeldingen fra siste arbeidsår skal skrives. Det er vår lykke og salighetsgrunn at Jesus gikk inn i denne fortærende ild, og det gjorde han på våre vegne, i vårt sted. Når dette blir åpenbart for hjertet, da jubler også vårt indre sjelsliv: "Herlige Golgata".

Dette må være sentrum i forkynnerens budskap. Er det ikke det, fødes det bare sjeler til trelldom, de blir ikke den frie kvinnes sønn slik galataterbrevets forfatter skildrer det for oss i kap. 4..."

Årsmeldingen for bibelskolen på Fossnes ble opplest og vedtatt. Rektor kunne opplyse at en fra høsten ’99 regner med 6 faste elever.

Noen av forkynnerne hadde en del tanker i forbindelse med årsmøtet:

Ingar Gangås: "Det er godt å samles og merke en hunger etter Ordet. Vi trenger vekkelse og gjennomslag for Guds ord. Vi lever i ei frafallstid og blir preget av dette. Vi kjenner på sløvheten, det er vår nød og bønn at Gud må gjeste oss."

Tore Mangelrød: "En kjenner på at en er ingen predikant og at en heller ikke er åndelig. En må noe å gå med. Vi er avhengige av at Jesus får møte oss. Kristendommen må bli snudd fra vane til vitnesbyrd. Vi trenger å bli opptatt av himmelen."

Reidar Linkjendal: "Venneflokken i Sannidal har minket, men det gleder oss at vi har fått ha det åpent på møteneog fått åndelig føde. Det er viktig å ha vår forankring i himmelen. Aldersforskjell er ingen hindring når vi har samfunn i Guds ord. Vi må be om at Herren må være vår hyrde i Lekmannsmisjonen."

Per Bergene Holm: "Det er ikke noe som er så godt som gode tilhørere. De drar liksom noe ut av forkynneren som han ikke har. Fra møtene i Finnmark vil jeg spesielt trekke fram at de der har de tatt vare på den åndelige samtale."

Jon Espeland: "Det er godt å møte vennene. Vedrørende leirene som har vært for barn og unge, så ville vi gjerne dra de unge inn til de vanlige møtene. Det er en nød at det hos de unge kunne bli levende liv, ikke bare en arv som overtas."

Jon Espeland hilste fra vennene i Peru. De er takknemlige for den støtte de får, først og fremst åndelig. De står i samme kamp som oss mellom ånd og kjød! Samarbeidskirken INEL-Perú leier nå et hus i sentrum av Arequipa for radioarbeidet. Kirkebygget er under oppførelse, men vi mangler fortsatt ca kr 55 000 for ferdigstillelse.

Under "eventuelt" på sakslista var det flere som tok ordet. Vi tar med noe av dette:

Olaf André Klavenæs : "Gud er på tronen ennu. Det er et under når vi samles til møte. Tenk at vi samles om det mektigste av alt, nemlig Guds ord. Den som har sett "det himmelske syn" har virkelig noe å gå med."

Ingar Gangås tok opp situasjonen omkring samarbeid på tvers av organisasjonslinjer, og sa at vi ikke søker samarbeid, men samfunn. Der vi finner et åndelig samfunn er det også naturlig å ha samarbeid og åpne forbindelser.

Svein Mangelrød understreket nødvendigheten av å ha et hjem i de helliges samfunn. Han sa også at vi må se etter nådegaver, også til å lede og styre. Kampen står om å holde møter rundt om i bygdene.

Håvar Fjære: "Nådegavene er ikke ferdige når vi oppdager dem. De vokser etter hvert." Fjære kom også med forslag om en samling til høsten, der noen kunne komme sammen for å snakke om positive og negative momenter i barne- og ungdomsarbeidet.

Det nye landsstyret i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon etter valget ble som følger:

Karl B. Bø, Formann
Dag Rune Lid, Nestformann
John Flaten, Styremedlem
Magne Ekanger, Styremedlem
Ivar Fiske, Styremedlem
Birger Mangelrød 1. Varamann

Årsmøtet ble avsluttet med sangen: "Tenk hvilken nåde det er av Gud At vi får være hans sendebud Og til den døende verden gå, Kjærlighetssæden fra Gud å så!" (sb 764)

Referent: Ivar Fiske

L&E 35. årgang, nummer 6Tags: 1999