Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

"Bibeldager" på Bibelskolen på Fossnes

"Bibeldager" på Bibelskolen på Fossnes

Nå har vi nettopp tatt fatt på nytt skoleår. Det møtte fram fem elever til undervisning den første dagen. Det gleder vi oss over! I tillegg er det også noen som tenker å følge undervisning mer sporadisk, enten en dag pr. uke eller bare av og til når det måtte passe. Den muligheten står åpen for alle!

I høst vil vi prøve med ei spesiell kursuke i slutten av november. Da innbyr vi særlig slike som kunne ha lyst til å besøke bibelskolen og følge litt undervisning, men som bor så langt unna at de ikke bare kan stikke innom. Vi har hvert år hatt besøk av personer som har bodd på bibelskolen og fulgt undervisningen ei uke eller mer. Vi vet at det er flere som har hatt lyst til det. Derfor vil vi legge spesielt til rette for det denne høsten, noe vi håper kan bli et fast innslag minst ei uke hver høst og vår.

Vi kaller kurset "Bibeldager" og det vil finne sted i tidsrommet 22.-26. november 1999. Det meste av undervisningen vil foregå på dagtid, men også noe på kveldstid, slik at flere fra lokalmiljøet kan følge litt av kurset. Kurset er gratis, men opphold og mat vil koste kr. 150,- pr døgn. Så håper vi at mange vil komme denne uka. Alle er hjertelig velkommen!

For øvrig vil vi minne dere som ber om å huske på elever og lærere ved bibelskolen i deres bønner!

L&E 35. årgang, nummer 7Tags: 1999