Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt om medarbeidere

Nytt om medarbeidere

Under årsmøtet på hovedsommerskolen 1999 ble det markert at Håvar Fjære nå slutter som sekretær i Lekmannsmisjonen. Fjære har vært sekretær siden 1989 og ønsket nå avløsning. Landsstyret vil uttrykke en stor takk til Håvar Fjære for alt det arbeidet han har lagt ned gjennom alle disse årene som sekretær i Lekmannsmisjonen.

Jon Espeland - formann i bibelskolestyret
Landsstyret vil få ønske Jon Espeland velkommen som ny sekretær. Han overtok fra 1. september 1999. Espeland bor på Flekkerøy og er gift med Grete (f. Fossdal). De har 5 barn. Jon Espeland har vært misjonær for Misjonssambandet i Peru og arbeidet en periode som stedlig representant for Strømmestiftelsen i Peru. Det var Jon Espeland som formidlet kontakt til det misjonsarbeidet som Lekmannsmisjonen nå støtter i Peru. Han har de siste årene også hatt ansvar for oppfølging og kontakt med dette arbeidet.

Martin Fjære, tidligere elev

Landsstyret vil også ønske Martin Fjære (21) velkommen i medarbeiderflokken. Han skal i høst reise på prøve som forkynner, og kombinere dette med ½ stilling som vaktmester på bibelskolen. Martin Fjære er sønn av Ida og Tollef Fjære. Han er gift med Liv Jorunn (f. Ekanger). De har et barn og bor i tjenestebolig på Bibelskolen på Fossnes.


Ingar Gangås, en av lærerne ved skolen
Ingar Gangås er nå fast ansatt på Bibelskolen på Fossnes. I høst har han 75 % stilling, hvorav 55 % som lærer og 20 % som forkynner for landsstyret. Ingar Gangås har bakgrunn som misjonær for Misjonssambandet i Bolivia og Peru. Han var bl.a. rektor for det første kullet som ble uteksaminert ved det lutherske seminaret i Sør-Amerika. Gangås er gift med Marit (f. Havn) og har 5 barn. De er bosatt på Moi i Rogaland. Landsstyret vil med dette ønske også Ingar Gangås velkommen som fast medarbeider i Lekmannsmisjonen

Så vil vi be misjonsfolket huske på alle våre medarbeidere i sine bønner!

- Landsstyret -

L&E 35. årgang, nummer 7Tags: 1999