Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen høsten 1999

Møtevirksomhet i Lekmannsmisjonen høsten 1999

 

Magnor Sandvær:      Osterøy, Stemnestaden (Aksdal), Varaldsøy,
                                Bygland, Vikebygd, Tysværvåg, Randaberg

Olaf Klavenæs:         Soknedal, Arnadal, Norheimsund

Per Bergene Holm:    Sandefjord, Nærbø, Lebesby

Lars Fossdal:             Kvelde, Sannidal, Dimmelsvik, Askim

Tore Mangelrød:       Bygland, Tana, Sandefjord

Jon Espeland:          Stemnestaden (Aksdal), Hedrum/Kodal

Ingar Gangås:           Varhaug, Stemnestaden (Aksdal), Sannidal, Flekkerøy

Reidar Linkjendal:    Moi, Røyse, Kvelde

Håvar Fjære:             Sannidal

Kristian Fjære:         Sannidal

Olaf André Klavenæs: Askim

Godtfred Nygård:     Randaberg, Tørvikbygd

Martin Fjære:             Kvelde, Sandefjord, Askim, Surnadal, Arnadal, Dimmelsvik, Lebesby

Det skal ei skje ved kraft og makt, Men ved din Ånd som du har sagt.
Det skal ei skje ved mannehånd, Men, Herre ved din egen Ånd.
Vår kraft og makt forgår i hast, Hva selv vi bygde, atter brast.
Din Ånd av død og grav ei vet, Hans verk består i evighet.
Han fører sannhets sak på jord, Og aldri slagen bort han fôr.
Han stevner frem med hellig hær, Som sannhets rene våpen bær.

Med disse linjene av Gustav Jensens sang vil vi be om Guds rike velsignelse over reiseruta. Det er vår bønn at vi i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon måtte få gå Den Hellige Ånds ærend på jord, så Han kunne få bruke våre midler og forkynnere til Guds rikes utbredelse og oppbyggelse. Vi har bare dette ene ønske: Å være med å dele ut himmelbrødet og at Jesus måtte finne oss "i ferd med å gjøre dette, når han kommer!" (Matt 24:45) Ønsker du møter på ditt hjemsted, eller detaljerte reiseruter, så fås dette ved henvendelse til sekretæren (se side 2).

- Sekretæren -

L&E 35. årgang, nummer 7Tags: 1999