Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Misjonsarbeidet i Peru

Misjonsarbeidet i Peru

Konservativ, bibeltro linje
Det er nå en stund siden vi har skrevet noe fra misjonsarbeidet i Peru. Som dere sikkert har lagt merke til, har vi flere ganger brakt utdrag av taler og vitnesbyrd fra de nasjonale evangelistene. På den måten får våre lesere inntrykk av det åndelige synet og forkynnelsen i den nasjonale kirken i Peru, samtidig som det styrker de åndelige båndene mellom oss og dem. Vårt misjonsarbeid er først og fremst en åndelig bro hvor vi ønsker å være med å inspirere våre medarbeidere i Peru til å stå på en konservativ, bibeltro linje og forkynne Guds ord uten hensyn til popularitet og skiftende moter i det kristelig-religiøse landskap. Det er en like stor kamp ute som hjemme! De mange lærdoms vær, de mange retninger og den moderne kristendom med underholdning og mye kjødelig ståhei, er like påtrengende i Peru som her hjemme. Det er ikke lett for en ung kirke å finne veien mellom avveiene og stå avgjort og urokkelig på sin overbevisning. Her kjenner vi på et kall til å stå sammen med dem! Vi står i en luthersk-roseniansk tradisjon. Det gjør ikke de, – som kirke er de unge og uerfarne. Vårt kall er å være med å formidle den rike velsignelse vi selv har fått av Gud – gjennom våre fedre! Den åndelige arv og ballast vi selv fikk, vil vi dele med dem der ute! I dag gjør vi dette gjennom telefon, brev og besøk til bibelkursene som vi arrangerer sammen med kirken i Peru. Men det er vår bønn til Gud og et ønske fra brødrene Peru at vi kunne sende dem en misjonær. Vær med å be om at det kunne lykkes, at høstens herre vil drive arbeidere ut til sin høst!

Kirkebygg i "Alto Selva Alegre"
Vi har gjennom ca 1 ½ år hatt et innsamlingsprosjekt til kirkebygg i bydelen "Alto Selva Alegre" i storbyen Arequipa. I denne bydelen startet vår samarbeidskirke sin virksomhet, og dette var kjerneområdet for virksomheten før det ble startet opp et forsamlingsarbeid i sentrum av Arequipa by i 1998. Nå er disse to menighetene omtrent like store, det vil si at arbeidet har vokst til det dobbelte i løpet av de siste par årene.

Vi mangler kr 55 000,-
Den 30. august 1999 flyttet menigheten i "Alto Selva Alegre" ut av leide lokaler og inn i den nye kirken. Den er enda ikke ferdig, men under tak slik at lokalet kan brukes. Det gjenstår ca kr 55 000,- for å ferdigstille kirken. Det som mangler er pussing av mursteinsvegger, legging av gulv, fliser på toaletter, dører, elektriske installasjoner og en liten leilighet til vaktmann (det er helt nødvendig i Peru). Vi har sendt de midlene vi har fått inn. Men nå er altså byggekontoen tom og vi har meddelt dette til våre venner i Peru. De gjør selv det de kan for å skaffe midler lokalt, men dersom noen blir minnet om å gi noe til kirkebygget, ville det være en kjærkommen gave!

Gaver til kirkebygget kan sendes på giroblanketten som er vedlagt dette bladet.

L&E 35. årgang, nummer 8Tags: 1999