Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Brev fra de troende i "Alto Selva Alegre", Peru

Brev fra de troende i "Alto Selva Alegre", Peru

Høyt elskede bror!
Med stor glede skriver vi disse linjer for å hilse deg og hele din familie. Og så vil vi be deg hilse og hjertelig omfavne våre elskede tros-søsken i Lekmannsmisjonen på vegne av alle de troende i den lokale forsamlingen i "Alto Selva Alegre", i det vi sier med Paulus i 1Tess 2:17: "Dere er ute av vårt synsfelt, men ikke av vårt hjerte," for vi tror at vi i det samme Kristi blod som dere, er vasket rene fra våre synder.

Brødre og søstre i Lekmannsmisjonen, – vi er så takknemlige for hjelpen dere har sendt til bygging av vår nye kirke. Den 19. juni hadde vi dugnad på støping av taket. Alle de troende var med, kvinnene lagde mat og vi hadde en flott dag. At vi skulle få et slikt bygg fortoner seg fortsatt som en drøm. Vi finner ikke ord for å uttrykke vår takknemlighet. Det eneste vi kan forstå er at evangeliet må ha virket dette hos dere. Vår takk går til Herren Jesus Kristus for hans store velsignelse. I dag er vår drøm blitt til virkelighet.

Enda en gang vil vi si: – med én røst fra alle de troende i "Alto Selva Alegre" – Tusen takk til dere alle sammen! Takk til landsstyret i Lemannsmisjonen, takk til misjonsvennene, takk til de unge og til barna, ja takk til dere alle sammen! Vi ber for dere om at Herren må overøse dere med sin rike velsignelse. En spesiell hilsen vil vi sende til vår kjære bror Reidar Linkjendal. Vi sender ham en hjertelig omfavnelse (spansk: bjørne-omfavnelse). Vi husker alltid på denne bror, og som vi skulle ønske å se ham igjen her i vårt nye bygg. På samme vis minnes vi også vår bror Per, og hilser også ham med en hjertelig omfavnelse.

Uten å ha noe mer på hjertet tar vi avskjed fra dere idet vi ønsker dere Guds velsignelse.

Med vennlig hilsen
De troende i "Alto Selva Alegre"

Brevet er på vegne av forsamlingen undertegnet av 14 medlemmer som sender sine hilser med forskjellige bibelvers. Blant dem tar vi med Jes 55:1-6, 1Joh 4:19-20, Salme 111:1-10, Åp 3:16-19 og Fil 1:7-8.

(Brevet er stilet til misjonskontakt Jon Espeland som også har oversatt det fra spansk.)

L&E 35. årgang, nummer 8Tags: 1999