Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Fremtid og håp

Fremtid og håp

Sannelig, det er en framtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.    Ord 23:18

Bibelen er Guds ord, og Ordet kommer til deg med tukt og trøst. Dette verset fra Ordspråkene er et budskap til deg som kjenner deg dømt av ditt eget hjerte. Du kjemper med fall og nederlag i tanke- og viljelivet og syntes du det er så vanskelig å få tro deg frelst. Ja, da må du til Ordet! Vi finner ikke evangeliet i vårt eget hjerte. Nei, der inne bor det intet godt. Men i Bibelen finner vi evangeliet! Det er derfor en kristen igjen og igjen må til Ordet, til kilden for all åndelig velsignelse!

Du tenker: «Det er ingen framtid for meg, så mye synd og elendighet som jeg kjenner på.» Men nettopp til deg er dette bibelverset skrevet: «Sannelig, det er en framtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.»

Det er Jesus som er din framtid og ditt håp. Vi har så lett for å håpe på oss selv og tro vår framtid avhenger av at vi lykkes og får det til. I stedet løfter Bibelen våre øyne mot Jesus og forkynner at Hans renhet er vår renhet, at hans liv er vårt liv, at hans seier er vår seier. Derfor er det fremtid og håp for en kristen, også for deg som sitter fast i håpløshet og mørke!

«Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.» (Rom 15:13)

Jon Espeland

L&E 35. årgang, nummer 10