Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Jesus kom - og kommer!

Jesus kom – og kommer!

Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.

Åp 22:12:

I disse juletider minnes vi at Jesus kom til verden for å frelse syndere. Gud ble mennesket Jesus Kristus som døde i synderes sted for at du og jeg skulle få del i det evige livet i Guds himmel.

Dette er et gledesbudskap for alle syndere. Men ikke alle syndere gleder seg over det. De fleste har enten ikke hørt det eller vil ikke høre det eller avviser det hele som uaktuelt og uinteressant for dem, til tross for at dette er verdens viktigste budskap.

Men en dag skal dette budskap bli det viktigste for alle. For Jesus kommer snart igjen! Og når han kommer skal hvert kne bøye seg for ham, og hver tunge skal prise hans navn. (Rom 14:11) Også deres som fornektet ham, eller mente at kristendommen var diktet opp av mennesker.

Da blir ikke lenger «år 2000 problematikken» det viktigste, slik det nå i lang tid har det vært svært så mye oppstyr omkring overgangen til år 2000. Det har vært skrevet side opp og side ned om at alle datamaskinene i verden kan bli satt ut av spill. Presidenter, statsministre og mektige industriledere skjelver for tanken på et omfattende data-crash. En slik hendelse oppleves som et skrekk-scenario, og på mange måter det verste som kunne hende vår moderne verden.

Milliarder har vært investert for å unngå en slik katastrofe. Men statsledere og massemedia glemmer at det kommer en større katastrofe, at det finnes et himmelsk data-anlegg som aldri svikter. Det finnes nemlig i himmelen hos Gud en bok som overgår alle jordiske datamaskiner. Det skulle vi være opptatt av nå ved inngangen til et nytt årtusen! I den boken er alle mennesker registrert, ikke bare med navn, fødested utdannelse og yrke, men med alle tanker, ord og gjerninger som er tenkt, sagt og gjort gjennom hele livet.

På dommens dag, når Gud åpner sine bøker, da vil mange ønske at den himmelske databank måtte bryte sammen. Men den kan ikke bryte sammen, for Gud er den som var, er og blir. Og den kunnskap som finnes om deg i Gud, kan du aldri få slettet!

Men Jesus kan slette ut din synd dersom du vender deg til han! Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. (Kol 2:14)

Jon Espeland

L&E 35. årgang, nummer 10