Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Meningsløst?

Meningsløst?

I forbindelse med de store ulykkene som har rammet folket vårt i den senere tid, blir det tragiske som har skjedd, ofte betegnet som "meningsløst".

At mennesker uten tro på en levende og personlig Gud kan uttale seg slik, er ikke så underlig. Vanskeligere er det å forstå at mennesker som bekjenner troen på Gud kan si det som har skjedd, er meningsløst.

En slik uttalelse synes å innebære at Gud ikke lenger er Gud, at Han skulle ha mistet kontrollen over det som skjer her på jorden. Hvis så er tilfelle, da er i sannhet alt mer eller mindre meningsløst.

Ville det ikke være riktigere av oss som bekjenner troen på den Allmektige Gud, å si at "for oss virker det meningsløst", men at Guds veier er høyere enn våre veier, og Guds tanker høyere enn våre tanker? Jes 55

Om vi ikke skulle havne i vantroens dype mørke, må vi fastholde at Gud har en menig med at Han tillater ulykkene som rammer folket.

Skulle vi ikke høre Guds alvorlige kall til bot og omvendelse gjennom det som skjer, slik at vi roper til Herren om tilgivelse for vår tunge syndeskyld og begynner å spørre etter de gamle stier, - Guds gode og hellige vilje?

Per Kørner i Dagen

L&E 36. årgang, nummer 2